En britisk statsborger er i Lofoten tingrett dømt til 21 dagers fengsel for promillekjøring, å ha kjørt uten førerkort, ett innbrudd i en personbil der han forsøkte å stjele stereoanlegget, og ett tilfelle av fullbyrdet tyveri av en frontgrill fra en Mercedes personbil i Avisgata rett utenfor Svolvær politistasjon i Svolvær den 14. juni i år.

Mannen møtte ikke i tingretten, som likevel fant å pådømme saken ut fra de bevisene som forelå.

Mannen er også dømt til en bot på 10.000 kroner, og han kan ikke de neste to årene kjøre bil i Norge eller avlegge ny førerprøve regnet fra dommen er forkynt for han.

Mannen må også betale 2000 kroner i saksomkostninger til staten.

Da mannen avga promilleprøve en kort stund etter kjøringen, viste den et resultat på 1,46 i promille. Dommen blir forkynt for mannen av britisk påtalemyndighet da han nå oppholder seg i Skottland.