Brua er ikke vedlikeholdt på 50 år, nå koster det 22,5 millioner å reparere

Svinøybrua trenger reparasjon de kommende årene.

Svinøybrua trenger reparasjon de kommende årene.

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Svinøybrua i Svolvær er 50 år og preget av alderen. I dagens kommunestyre inviteres politikerne til å omdisponere 130.000 kroner fra hovedplanen for vei til å starte anbudsprosessen med utbedring av brua. Tidligere har kommunestyret satt av 600.000 kroner til anbudsarbediet.

Kostnadene med å utbedre brua er beregnet til 22,5 millioner kroner. Rådmann Tommy Stensvik mener brorparten av kostnadene må kommunen prøve å få dekket fra staten.

- Investeringen må sikres gjennom søknad om statlig tilskudd til infrastrukturtiltak. Vågan kommune er en av de få kommuner i Nord-Norge som har ansvar for så store bro-anlegg, skriver Stensvik og mener utbedringen bør igangsettes i 2016.

Han anbefaler at politikerne neste år innarbeider 450.000 kroner i budsjettet for ytterlige undersøkelser av brua.

- Det innarbeides kr 1,25 millioner i budsjett 2015 for utskifting av begge fuger på brua. Kalkulerte kostnader på kr 22,5 millioner innarbeides i budsjett 2016 for renovering av brua, anbefaler rådmannen.

Ifølge rådmannen haster det å få gjort arbeidet. I saksutredningen heter det: "Ut fra det administrasjonen kjenner til er det ikke foretatt tilstrekkelig kontroll eller vedlikehold av brua fra det tidsrom den var ferdigstilt".

I 1991 ble det foretatt inspeksjon av brua med påfølgende rapport, uten at anbefalingene ble fulgt opp med penger for sette brua i bedre stand. Ny rapport ble foretatt og levert kommunen høsten 2007 fra konsulent. Konklusjonen i rapporten er i hovedsak at brua er i bra stand sett i forhold til alder og manglende vedlikehold over tid.

- Men rapporten konkluderer med at tiltak må utføres for å øke bruas levetid, samt hindre ytterlige forfall med det resultat at brua må nedklassifiseres til gangbru. Fagkompetansen innenfor brumiljø fastslår at det på den tiden Svinøybrua var prosjektert var vanlig å prosjektere for 50 års levetid. Dersom man forutsetter at dette også gjelder denne brua kan man si at den nærmer seg og være oppbrukt sett da også i forhold til manglende vedlikehold, skriver rådmannen.

Artikkeltags