"Onsdag 31.august har Helse Nord styremøte på Skjæbrygga. ALLE som kan krype og gå er velkommen til å aksjonere for et trygt fødetilbud for Lofotens innbyggere og besøkende!!! Ta med plakater, bannere, gode slagord og ikke minst kampvilje!! Oppmøte mellom halv ti og ti. Denne kampen skal vi vinne på vegne av våre etterkommere!!!!".

Denne meldingen skrev Elisabeth Holand (SP i Vestvågøy) på Facebook tirsdags kveld, og til tross for at initiativet kom sendt, har mange møtt opp for å demonstrere i Stamsund.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er som følger: En av de to kirurgene som sammen med en gynekolog går i turnus for nødkeisersnitt ved Nordlandssykehuset Lofoten, har trukket seg. Dette fordi han ikke mener det er forsvarlig å utføre nødkeisersnitt i Lofoten, ettersom kirurgene ikke lengre får utføre "vanlige" keisersnitt. Endringen kom etter at Helse Nord tidlig i vår nedgraderte føden i Lofoten fra Forsterket fødestue til Jordmorstyrt Fødestue.

Helse Nord må komme opp med en løsning før kirurgen trår ut av turnusen 1. oktober, dersom Lofoten fortsatt skal ha en akuttberedskap for fødende.

- Det er Nordlandssykehusets ansvar å følge opp Helse Nords vedtak om at Lofoten skal ha fødestue med akuttberedskap, uttalte styreleder Bjørn Kaldhol til aksjonsleder Elisabeth Holand før styremøtet startet i Stamsund.

Les mer om aksjonen og Helse Nords styremøte i torsdagens papirutgave av Lofotposten!