Lofoten har de siste tre ukene opplevd to fødsler som er litt utenom det vanlige. En i øst og en i vest.

Begge måtte ha akutt hjelp der de var; Annelin Røed på sykehuset på Gravdal og Eli-Janne Larsen på Svolvær legesenter. Førstnevnte fordi babyen var for stor for bekkenet. Sistnevnte fordi Gimsøybrua var stengt som en følge av uvær.

Ville ikke ut

Nordlandssykehuset viser til taushetsplikten og vil ikke kommentere noen av fødslene. Men statistikken viser at det så langt er utført 11 haste- eller nødkeisersnitt etter omleggingen av fødetilbudet. I mars 2011 vedtok Helse Nord RHF jordmorstyrt fødestue uten annen fast beredskap enn akutt. Dette ble fullt ut innført året etter.

Det ble akutt nok for Røed.

– Jeg er andregangs fødende og ingenting tilsa at jeg ikke skulle føde normalt. Det var ingen risiko. Jeg hadde en fin fødsel fram til jeg hadde full åpning klokka 0315 den 15. november. Så ville han ikke ned. Han passet ikke i bekkenet, forteller hun.

Ingen av forsøkene på å få en ordinær fødsel lyktes. I stedet tiltok smertene og Røed hadde til slutt konstante smerter. Da ble gynekolog tilkalt og få minutter etterpå var hun på operasjonsbordet.

– 0559 ble han tatt ut, forteller hun.

– Alt var stengt

Uvær denne dagen førte til at det meste av veier, fly og ferger var stengt. Røed gjør seg derfor noen tanker om viktigheten av hjelpen hun fikk.

– Vi ville hatt et stort problem hvis vi ikke hadde fått hjelp. Det var uvær. Fly og ferger var innstilte. Bruene stengt, sier hun.

Nettopp slik risiko, risiko knyttet til vær og vind, er hovedargumentet aktørene lokalt har brukt mye for å få utført en risiko- og sårbarhetsanalyse. ROS-analysen skulle ifølge Lofotrådet ha vært utført før vedtaket om jordmorstyrt fødestue ble fattet. Så står det også i veilederen «Et trygt fødetilbud».

Vi var trygge

Røed vet i likhet med mange andre at dagens tilbud med akuttberedskap er livsviktig.

– Gynekologen sa at dette hadde ikke gått. Barnet hadde ikke kommet ut. Jeg mener ikke vi trenger en fødeavdeling, men vi trenger en beredskap for å være trygge, sier hun.

Både hun og barnefaren følte seg trygge i situasjonen de havnet i.

– Det var ikke dramatisk og jeg var ikke redd. Det var heller ikke barnefaren. Vi følte vi var i trygge hender, sier hun.

Slik vil hun fortsette å ha det.

– Jeg kan ikke føde på Gravdal flere ganger. Det plager meg veldig. De har kompetansen på sykehuset og det burde ikke være noe i veien for at jeg kan føde flere barn på Gravdal, sier hun.

– Tilbakefør de planlagte keisersnittene

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF ber om at de planlagte keisersnittene tilbakeføres til sykehuset på Gravdal.

Brukerutvalget har kommet med innspill om å gjeninnføre planlagte keisersnitt i sitt høringssvar til Helse Nords kommende ROS-analyse.

Årsaken er at helsepersonell i Lofoten i dag ikke trener på nød/ katastrofekeisersnitt.

– Brukerutvalget forstår at slik trening er svært vanskelig – kanskje umulig – å få til utenfor Lofoten. Det er snakk om trening av hele operasjonsteam og det er svært vanskelig å flytte disse til Bodø. I tillegg vil det være kostnadskrevende. Brukerutvalget mener derfor en fornuftig måte å trene personellet på, vil være å tilbakeføre til Lofoten de planlagte keisersnittene, skriver utvalget i sitt svar.

LES OGSÅ: Risiko og sårbarhetsanalysen er klar til våren

LES OGSÅ: Fødte på legekontoret