Dømt for tredje gang for barneporno

BARNEPORNO: : Mannen i 60-årene fra Lofoten må sone seks måneder i fengsel. Ill.foto

BARNEPORNO: : Mannen i 60-årene fra Lofoten må sone seks måneder i fengsel. Ill.foto Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

En mann i 60-årene er for tredje gang dømt for befatning av barneporno.

DEL

Mannen i 60-årene fra Lofoten sto i Lofoten tingrett tiltalt for å videresendt flere videoer og bilder av unge jenter til en annen mann.

Han sto også tiltalt for å ha oppbevart 24 filmer som inneholdt barneporno med små barn. Mannen møtte i retten, og erklærte seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen.

I mars 2014 undersøkte politiet en mobiltelefon til en annen mann i Lofoten og på denne fant politiet bilder og videoer med barnepornografisk innhold som tiltalte hadde sendt i slutten av 2012 og begynnelsen av 2013. På bakgrunn av dette foretok politiet i april 2014 en ransakelse i huset til tiltalte. Her ble det funnet 24 filmer med barnepornografisk innhold. Filmene viste blant annet samleie mellom voksne menn og svært unge jenter. Filmene ble funnet på tiltaltes mobiltelefon.

Virket eldre

I retten forklarte tiltalte at han mente jentene som var med på filmene og bildene som han sendte til den andre mannen virket eldre enn 18 år.

Retten mener at jentene som er på filmene framstår som svært unge. Når det gjaldt jentene på bildene som tilkalte sendte til den andre mannen er retten i større tvil, og retten utelukker ikke at disse kan oppfattes som om de er over 18 år. Retten viser til at tiltalte sendte bildene bare få minutter etter at han sendt filmene med klart barnepornografisk innhold.

-Tiltalte burde etter rettens syn forstått at bildene viser jenter som framstår som under 18 år og at bildene, når de sendes i en slik sammenheng, av mottakeren vil oppfattes som bilder av barn, heter det i dommen.

I retten kom det fram at tiltalte hadde mottatt de 24 filmene med barnepornografisk innhold, som ble funnet på hans mobil, i slutten av mars 2014. Jentene i filmene var svært unge.

I retten forklarte tiltalte at han fikk filmene fra en mann han hadde chattet med på internett. Han kjente ikke personen, men personen hadde fortalt at han hadde flere filmer med barneporno og mannen hadde tilkjennegitt at dette var han egne døtre.

Til politiet

Tiltalte forklarte at han ba om å få tilsendt disse filmene slik at han kunne undersøke om personen virkelig hadde slike filmer. Hvis dette var tilfelle ville han da gå til politiet med opplysningene.

Retten festet ikke lit til denne forklaringen og viste blant annet til at tiltalte ikke sa noe om dette da han ble avhørt. I en sms-korrespondanse mellom de to ga tiltalte klart uttrykk for at han ble opphisset av filmene. De kommenterte også alderen på de svært unge jentene.

Retten slår fast at det ikke er tvil at filmene viser overgrep mot små barn og det ikke er tvil om barna er under 18 år. Retten anslår at noen av jentene kan være helt nede i 4–5 års alderen.

Mannen ble funnet skyldig.

I dommen framkommer det at mannen to ganger tidligere er straffet for befatning med barnepornografisk innhold. I 2008 fikk han en betinget dom, mens i 2009 ble han dømt til 18 dager i fengsel. Straffen er fullbyrdet.

Retten fant dette særlig straffeskjerpende og fant ingen formildende omstendigheter.

Mannen ble dømt til fengsel i seks måneder og må også tåle inndraging av en mobiltelefon.

Han må også betale 1500 kroner i saksomkostninger.

Artikkeltags