Tildelingen skulle vært avklart allerede innen 15. juni, men ennå gjenstår dette arbeidet i Vågan.

Så nå biter jaktlederne i elgvaldene rundt omkring i Vågan negler, og håper det beste, for 25. september starter elgjakten 2012, som varer ut oktober måned i Nord-Norge.

Bortsett fra Karasjok og Kautokeino kommuner, der jakttiden er fra 1. september til 30. september.

Jobbskifte

Årsaken til at dette har dratt ut i tid i Vågan, er at saksbehandler Eirik Marthinussen har flyttet fra planavdelingen til en ny stilling på oppmålingsavdelingen i vår.

Avdelingsleder Grete Granli ved avdelingen for plan, landbruk og miljø sier til Lofotposten at meningen var at Marthinussen skulle ta denne valdoppgaven med seg over i sin nye stilling på oppmålingsavdelingen, men da kun for elgjakta inneværende år.

Men oppmålingsavdelingen er veldig mye ute på jobb, og dette har derfor ikke blitt tid til.

Kommunen sliter også med to vakante stillinger som vanskeliggjør dette arbeidet.

Frist

Fristen for å sende viltutvalgets beslutning om tildeling av årets elgjakt ut til jaktlederne for valdene, var egentlig 15. juni, men det vedtaket er ennå ikke gjort, da Viltutvalget i Vågan, et underutvalg under NPU, fortsatt ikke har fått saken til formell behandling.

Det berammete elgmøtet sist onsdag måtte derfor utsettes til neste uke, bekrefter Granli.

– Vi håper at det skal bli mulig å få gjort dette en av disse dagene fra saksbehandler, og at Viltutvalget, kan få saken ferdig saksutredet på sitt bord til avgjørelse de første dagene i kommende uke, sier Granli.

Viltutvalget består av Harald E. Hansen fra Høyre, Berild Rønning fra Frp og Bjørga Delp fra Arbeiderpartiet.

Krise oppstår dersom noen elgvald er uenige i vedtaket som nå gjøres og påklager dette til Fylkesmannen. Da er det tidskrise.