Et forhastet vedtak

Gunnar Aarstein og Martin Rørtveit Jenssen fra partiet Rødt brøt ut av posisjonen og stemte for Vågan som fortsatt selvstendig kommune.

Gunnar Aarstein og Martin Rørtveit Jenssen fra partiet Rødt brøt ut av posisjonen og stemte for Vågan som fortsatt selvstendig kommune. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Å gjøre kommunesammenslåingen til et spørsmål om sentraliseringspolitikk fra Høyre og Frp, er i beste fall historieløst, mener Lofotposten.

DEL

Det ble en overraskelse for folk flest å få vite at Vågan kommunestyre ikke vil være med på å utrede kommunesammenslåing. 19 av 35 kommunepolitikere har bestemt at Vågan skal være en egen kommune, ikke slås sammen hverken med resten av Lofoten eller vurdere sammenslåing lenger øst mot Lødingen og Hadsel.

At et benkeforslag om å si nei til videre utredning av kommunesammenslåing, skulle dukke opp i møtet, og i tillegg få flertall var overraskende. Vågan formannskap hadde innstilt på at kommunestyret burde vedta å utrede fordeler og bakdeler med sammenslåing med de øvrige kommunene i Lofoten, og gjøre de samme vurderinger med hensyn til en mulig sammenslåing mellom Vågan, Hadsel og Lødingen kommuner.

Denne innstillingen har gått gjennom en rekke utvalg, og flertallet i alle disse har stemt for en slik sondering i vest og øst.

At et flertall i Vågan nå plutselig ikke vil være med på å utrede hva ulike sammenslåinger innebærer, er derfor overraskende. Vi bestrider imidlertid ikke Vågan kommunestyres rett til å mene hva de vil om kommunesammenslåing.

Hugo Bjørnstad hevdet i kommunestyret at seks fattige kommuner blir ikke til en rik, selv om man slår seg sammen. Det har han nok rett i. Men å gjøre kommunesammenslåingen til et spørsmål om sentraliseringspolitikk fra Høyre og Frp, er i beste fall historieløst. Kommunesammenslåing har vært et hett tema i flere regjeringer i mange år.

Vi tror ikke at lokaldemokratiet vil styrkes ved en kommunesammenslåing, tvert imot. Deltakelsen i kommunevalgene har vært lav i Lofoten i årevis, og vi tror interessen for lokale valg kan bli enda dårligere etter en eventuell sammenslåing.

Selv om lokaldemokrati er et viktig og vesentlig spørsmål, er det likevel en mer presserende problemstilling som har betydning nå. Nemlig om en kommune som Vågan, kan unnlate å være med på å utrede mulige sammenslåinger? Og om det i det hele tatt er mulig i lengden å stå utenfor et større fellesskap? Vil regjeringen tillate det? Så vidt vi skjønner assisterende fylkesmann i Nordland, Ola Bjerkaas, rett så er ikke siste ord sagt i denne saken.

Dersom Vågan får seile sin egen sjø, hvilke konsekvenser får dette for innbyggerne når det gjelder tjenester og tilbud? Vågan har ikke akkurat flust med penger, og mange utfordringer venter på løsning. Den økonomiske hverdagen blir neppe bedre dersom kommunen får fortsette som selvstendig enhet.

Det er disse konsekvensene man burde valgt å utrede dersom man vil stå alene i framtiden.

En kartlegging av følgene på godt og vondt, burde ligge i bunnen for et slikt vedtak. Nå har flertallet i Vågan kommunestyre skapt forvirring og usikkerhet.

Les også: Lofoten kommune, Nei takk!

Les også: Fylkesmann overrasket over Vågans vedtak om storkommune

Artikkeltags