Edd Meby

Det mener kulturvernsjef i Nordland fylkeskommune, Egil Murud. Han er orientert om planene Thon-gruppen har lansert om å bygge et hotell i tilknytning til kulturhuset, og han liker ikke det han ser.

- Jeg er ikke mot moderne bygg, men dette er vel heftig. 10 etasjer er noe helt annet enn det man er vant til i Svolvær. Utbyggerne må kjenne sitt ansvar, men jeg har på følelsen at de ikke gjør det.

Murud peker på det han mener er de gode kvalitetene i Svolvær sentrum, sånn som havnepromenaden, torget og den fine kirken. Han mener et høyt hotell bryter med dette inntrykket.

- Svolvær har en noe broket bygningsmasse, med gamle og nye bygg om hverandre. Men de viser en sammenhengende utvikling i byen.

- Fortsettelse?

- Vil ikke et høyhus da være en naturlig fortsettelse av den utviklingen?

- Nei. Fordi det bryter så bastant med byggeskikken. Svolvær må se hvor man er i verden, sier Murud - som også kobler denne debatten opp mot Lofotens mulighet for å komme på verdensarvlisten.

- Noen vil hevde at verdensarvstatus legger sterke begrensninger på utviklingen i Lofoten - at man til slutt lever i et museum her?

- Nei, det er en redsel jeg vil tilbakevise. Jeg mener ikke man skal stoppe all utvikling, men man trenger jo ikke la høyhus eller vindmøller være en del av den utviklingen.

MER OM DENNE SAKEN I PAPIRUTGAVEN AV LOFOTPOSTEN