Foreløpige tall fra Fiskeridirektoratet viser at antallet fiskere registrert i Fiskermanntallet i 2010 er redusert med tre prosent sammenlignet med 2009. Ved utgangen av 2010 var det registrert 12.296 fiskere og 6311 fiskefartøy. Også antall fiskefartøy registrert i Merkeregistret gikk ned med tre prosent fra 2009 til 2010.

I 1990 var gjennomsnittsalderen for fiskere som har fiske som hovedyrke 39,3 år, mens i 2010 var gjennomsnittsalderen 45,1 år.

HER kan du se alle tabellene.