ingvil.valberg@lofotposten.no

tlf. 76 06 44 03

En «kystens kolonihage» med hus, naust og brygger i gammel stil er drømmen Henry Val har for det gamle handelsstedet Borgvær på nordsiden av Vestvågøy kommune. I ni år har han og familien kjempet for å realisere drømmen, men nå inviteres andre til å delta.

- Å gjenskape Borgvær krever altfor store investeringer for en enkelt person, sier eieren Henry Val, som håper mange tenner på ideen om et sameie.

40 andeler i sameiet til en pris på 80.000 kroner er til salgs. En andel gir betinget rett til å rekonstruere bygninger som for eksempel en rorbu.

- Hvis man ikke vil bære kostnadene med å sette opp et hus alene, kan man gå sammen med andre andelseiere, sier Henry Val som understreker at miljøvern- og kulturmyndigheter setter strenge krav til rekonstrueringen.

Området har nemlig status som naturreservat og landskapsvernområde, og Miljøverndepartementet ønsker at stedet skal få en plass på Unescos verdensarvliste sammen med visse områder på yttersiden av Lofoten.

I dag er bygningene på Borgvær i dårlig stand. Hovedhuset, stabbur og naust trenger en kraftig oppussing for å få igjen sin fordums storhet. På det meste rodde om lag 40 fembøringslag fra Borgvær, og fiskerne hadde rorbuer og naust.

Jekter fraktet fisk og varer langs kysten fra Borgvær, og senere hadde øya lokalbåt anløp. Russiske pomorskuter var årvisst på besøk i Borgvær på begynnelsen av 1900-tallet.

Hovedgården huset 10-15 personer, og i tillegg var det tre husmannsplasser på Borgvær. Stedet er også kjent for egg- og dunsamling fra ærfugl. Det er ikke veiforbindelse til øyene som ble fraflyttet i 1967.

Det er det Oslo-baserte eiendomsfirmaet Remax som står for salget av eiendommene, men megler Terje Skulbru er fra Vestvågøy. Han samarbeider tett med Henry Val og har stor tro på prosjektet.

- Foreløpig er det ikke lagt mange føringer på hvordan den videre utviklingen av eiendommen skal være. Jeg regner med at vi i løpet av høsten har fått på plass nok mange andelshavere til at den videre prosessen kan settes i gang, sier Skulbru.

Han opplyser at det allerede har meldt seg 10 interessenter, og at de fleste av dem er fra Lofoten.

Borgvær har status som naturreservat og landskapsvernområde, og skal rekonstrueres etter strenge krav fra riksantikvaren.

€foto: tine lundkvist