- Jeg synes debatten de siste dagene blir litt unyansert, sier sykehusdirektør, Steinar Pleym Pedersen til Lofotposten.

- Det er opp til det enkelte sykehus og gjøre tilbudet så godt at pasientene velger akkurat det sykehuset, mener han.

Det finnes imidlertid ting man ikke får gjort på Gravdal, og derfor er nødt til å sende pasienter ut av Lofoten. Det6 gjelder blant annet MR undersøkelser, eller billeddiagnostikk. På den andre side er det ting man er spesielt gode på ved sykehuset på Gravdal. Derfor opplever man at rundt 60 pasienter utenfra søker seg til Lofoten.

- Vi er jo gode på ortopedisk kirurgi, psykiatri og indremedisin, og derfor er det en del som kommer hit for å få behandling.

Gode i nord

Pleym Pedersen tror at det er flere grunner til at enkelte søker seg bort, og da spesielt sørover.

- Det henger nok igjen fra tidligere tider at alt som er sørpå er bedre enn her nord. Slik er det ikke lenger, for vi har helsetilbud og personell som er fullt på høyde med hvor det skulle være. Samtidig er folk mer bevisste og vil gjerne ha kortere behandlingstid, og velger ofte sykehus deretter.

Og han får støtte av driftssykepleier, Sissel Juliussen, som er leder for informasjonstelefonen for fritt sykehusvalg i Nord-Norge.

- I tillegg til ønske om kort ventetid, er det mange som velger å la seg behandle i Oslo fordi det er stort sett greit og reise dit. Man kommer seg så å si direkte dit fra hvilket som helst sted i landet, uten for store omveier. Vi opplever at folk heller drar til Oslo enn til for eksempel Mosjøen på grunn av reiseruten. Et annet fenomen er at folk sier de gjerne vil dra til Oslo, fordi de har slekt der, forteller hun.

Grønnere gress?

- Det er jo vel og bra, men det fører også til at det da blir de friskeste av de syke som reiser, mens de eldre og mest syke velger å la seg behandle ved det lokale sykehuset, selv om det innebærer lengre ventetid.

Juliussen vil likevel oppfordre folk til å tenke seg godt om når de skal velge sykehus. Det er nemlig ikke alltid at gresset er grønnere på den andre siden av Vestfjorden.

- Det er meget godt kvalifiserte leger i Nord-Norge i dag, og det du risikerer er at du får behandling av en kandidat i sør, mens du i Lofoten sannsynligvis får en overlege, sier hun.