Fylkesrådet bevilget syv millioner til nordnorsk charterfond

Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland,

Arve Knutsen, fylkesråd for næring i Nordland,

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Fylkesrådet i Nordland vedtok mandag å gå inn i det nordnorske charterfondet som et forsøksprosjekt fram til forsøksperiodens slutt 10. juli 2016.
-Fylkesrådet i Nordland bevilger kr 7. 000.000,- Beløpet inkluderer administrasjon og evaluering av tiltaket. Administrasjonen i Troms, Finnmark og Nordland fylkeskommuner utarbeider forslag til endelige retningslinjer og vedtekter i henhold til notifikasjonsskrivet til ESA. Dette inkluderer også kostnader til administrering og evaluering av fondet. NordNorsk Reiseliv AS vil administrere fondet på vegne av de tre fylkeskommunene, heter det i vedtaket.

Tynt befolket

Bakgrunnen for opprettelsen av et charterfond er at det i dag i Europa finnes flere ruteutviklingsfond som har som mål å få etablert faste flyruter mellom destinasjoner. -Nord-Norge er imidlertid så tynt befolket i europeisk sammenheng at det foreløpig anses som lite lønnsomt og svært risikofylt å etablere flyruter hit. Etter initiativ fra reiselivsnæringen i nord begynte derfor et interimsstyre å se på alternativer som kunne bidra til at det flys flere turister inn til Nord-Norge. Arbeidet endte opp med forslag om et charterfond. Charterfondet skal være et garantifond som etter intensjonen skal minske økonomisk risiko og senke terskelen for turoperatører som planlegger å sette opp charterfly til Nord-Norge. Fondet vil kunne gi støtte i etterkant dersom belegget på flyvningen ikke er høyt nok til å gi økonomisk bærekraft i charteroperasjonen. Fondet vil dele turoperatørens risiko og ønsket er at dette på kort sikt vil være et incentiv til at flere turoperatører setter opp og selger turer til Nord-Norge. På langt sikt vil dette kunne bidra til å vise at det er markedsgrunnlag for å sette opp ordinær rutetrafikk mellom Nord-Norge og større internasjonale flyplasser, heter det i en pressemelding fra fylkesrådet.

-Verktøy for å utvikle reiselivet

Charterfondet er tenkt organisert som et samarbeidsprosjekt, eid og finansiert av fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark. Det nedsettes et styre som beslutter tildelinger på bakgrunn av innstillinger. Interimsstyret ønsker at Nordnorsk Reiseliv skal administrere fondet og at saksbehandling og sekretariattjenester kjøpes gjennom dem. Dette for å sikre at fondets disposisjoner er i tråd med Nordnorsk Reiselivs strategier. Ordningen vil dekke alle flyplasser i Nord-Norge.
-Vi skal bruke charterfondet som verktøy for å utvikle reiselivet i Nord-Norge sier fylkesråd for næring Arve Knutsen (KrF) og legger til at målet med charterfondet er å øke bruken av flyplasser i Nord-Norge og dermed bidra til økonomisk utvikling i regionen.
Det å gi tilskudd til å få opp flere charteroperasjoner til landsdelen ved bruk av regionale utviklingsmidler vil helt klart være en veg å gå for å nå målsetningene om økt trafikk, flere gjester og økt omsetning i og rundt reiselivsnæringen, sier næringsråden

Artikkeltags