Lofoten Watch reagerer på at fjellveggene i Trollfjorden tilgrises med maling av folk som vil markere at de har vært der.

Nå har de sendt klage på til Den Kongelige Norske Marine, ettersom en av de ferskeste signaturene på fjellveggen inne i Trollfjorden er "KNM SKUDD".

Under følger klagen i sin helhet:

"Nasjonalskatt tilgriset av den Kongelige Norske Marine

I slutten av september var Lofoten Watch på seiltur rundt Austvågøya. I den forbindelse ble turen lagt innom den berømte Trollfjorden. Å ro en nordlandsfembøring inn i et så vakkert og kraftfullt var en sterk opplevelse. Dermed ble virkningen av det vi så på fjellveggen innover i fjorden desto mer rystende for oss. Hvorfor skal så vakker og urørt natur tilgrises med malingssøl og ubetydelige skriblerier?

Nordveggen i Trollfjorden består av noen av verdens eldste bergarter. På denne måten er ikke fjorden bare vakker og innbydende for turister, men den er også interessant i en geologisk sammenheng. Dermed er malingssølet ødeleggende og forstyrrende på flere plan.

De ferskeste skribleriene er fra 2012, men takket være den sterke og moderne malingen som er benyttet, finnes det tagging fra både dette og forrige århundre. En av de ferskeste signaturene på bergveggen nå i september, var fra KNM SKUDD. Her har altså den Kongelige Norske Marine vært med på å tilgrise noe av Norges mest verdsatte natur. Vi mener det må være på sin plass å stille spørsmål ved slike holdninger. Er dette egentlig en

handling marinen ønsker å stå til ansvar for? Etter vår mening bør marinen straks ta turen tilbake til Trollfjorden for å rydde opp etter seg. Greit nok at de ikke tar på seg ansvaret for hva privatpersoner gjør, men ved å selv tilgrise bergveggen legitimerer de samtidig sølet fra tidligere besøk. Så, når marinen først er kommet i gang med å rydde opp etter seg, vil de kanskje ta litt ansvar og starte arbeidet med å fjerne all skjemmende maling i Trollfjorden? Malingssølet er miljøkriminalitet og vi mener noe slikt ikke kan tolereres i 2012".

DEBATT: Er det greit at folk vil sette sin signatur på fjellveggene i Trollfjorden? Si din mening i vårt kommentarfelt under.