Håper på tidevann

Moskenes-ordfører Geir Wulff-Nilsen håper naturkreftene kan gi kommunen 50 - 60 nye arbeidsplasser.

Moskenes-ordfører Geir Wulff-Nilsen håper naturkreftene kan gi kommunen 50 - 60 nye arbeidsplasser. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Ordfører Geir Wulff-Nilsen aner konturene av et industrieventyr i Moskenes.

DEL

Optimismen er knyttet til det som kan bli verdens første og største tidevannskraftverk, i Moskstraumen. Nylig presenterte Hydra Tidal, som utvikler teknologien for strømproduksjon til havs, planene. I første omgang ønsker selskapet å teste sin teknologi i et pilotprosjekt med seks kraftverk i Moskstraumen. Fungerer teknologien, og kraftselskap viser interesse for å drive tidevannskraftverkene, kan Moskstraumen bli arena for over 100 kraftverk som produserer mer strøm enn Lofoten har behov for. Og gi Moskenes 50 – 60 nye arbeidsplasser.
– Testparken kan være på plass om to – tre år. Vi må teste mer i Gimsøystraumen før vi går løs på Moskstraumen. Videre utbygging er avhengig av teknologien. Moskstraumen er blant de tøffeste i verden. Takler vi den teknologisk, takler vi alle havstrømmer. Utfordringen er ikke å produsere strøm i Moskstraumen. Utfordringen er å utvikle teknologi som overlever under slike strømforhold. Greier vi det, er vi blant de ledende teknologiutviklerne i verden, sier direktør for forskning og utvikling i Hydra Tidal, Svein D. Henriksen.
Selskapet har brukt nærmere 150 millioner kroner på utviklingen av tidevannskraftverket i Gimsøystraumen. Utfordringen er videre utvikling, samt å få ned kostnadene slik at kraftverk til havs kan konkurrere når det gjelder strømpris med eksempelvis vindmøller på land.
– Teknologien er ikke moden enda, men den modnes. Målet vi strekker oss etter er en utbygd park av kraftverk i Moskstraumen, sier Henriksen og understreker:
– Det er ikke vi som skal drive tidevannskraftverkene. Det må kraftselskap gjøre. Vår jobb er å utvikle teknologien.
I Moskenes møtes planene med entusiasme. Reine har ferdig utbygd industriområde og dypvannskai. At planene er framtidsrettet gjennom å utvikle fornybar energi, får ordfører Geir Wulff-Nilsen til å ane konturene av et industrieventyr, dersom Hydra Tidal lykkes. Ifølge Harstad-selskapets presentasjon kan tidevannskraftverk ferdig utbygd, gi mellom 50 og 60 mer eller mindre teknologiske arbeidsplasser. Vel vitende om at Moskstraumen også er et viktig fiskeområde, understreker Wulff-Nilsen viktigheten med et nært samarbeid med fiskerne.
– Vi vet ikke om planene lykkes. Vi har tid til å kjøre en god og ryddig prosess. For Moskenes er de imidlertid en gylden mulighet. Vi er avhengig av at det skapes flere og mer varierte arbeidsplasser for å beholde og få flere innbyggere og dermed økt inntekt. Her er det snakk om utbygging på land for å drifte kraftverkene. Installasjonene kan også gi kommunen inntekter gjennom en form for arealavgift. Når det dukker opp en slik mulighet, bør vi gripe den.
Samtidig etterlyser ordføreren en debatt om holdninger til produksjon av ny energi.
– Vi kan ikke si nei til alt fordi det medfører inngrep. Alle ønsker grønn energi. Den må produseres et sted.

Ut fra kartet med plassering av en ferdig utbygd kraftverk, utelukker ikke leder i Moskenes Fiskarlag, Hallvard Bendiksen, vansker for fiskerne.
– Området brukes av juksaflåten, og er viktig under kveitefisket. Vi har ikke fått så mye informasjon om planene. Vi burde kanskje blitt tatt med tidlig i prosessen. Fiskerne er ikke mot produksjon av fornybar energi i Moskstraumen. Men området for kraftverkene bør nok flyttes noe, mener Bendiksen.

Artikkeltags