Aksjonsgruppen på Røst er sammensatt av fiskere, fiskekjøpere og politikere, og gruppen spør seg nå hvorfor skreien stopper ved Røst, og ikke trekker lenger øst i Lofoten.
I et brev til Havforskningsinstituttet(HI) skriver aksjonsgruppen at ellers i Lofoten har det vært drevet snurrevadfiske i flere tiår, mens det for rundt ti år siden ble åpnet for denne bruksarten på Røst-havet.
I brevet til HI ber aksjonsgruppen om at det settes i gang forskningsarbeid om det er snurrevaden som er årsaken til at skreien stopper ved Røst.

Ønsker kunnskap
Ordfører Arnfinn Ellingsen er med i aksjonsgruppen, og han håper det forskningen blir prioritert.
- Vi vet ikke om det har noe sammenheng med intensivt snurredvadfiske og manglende innsig. Settes det i gang forskning vil vi få svar på nettopp det. Vi er ikke ute etter å stoppe all snurrevadfiske, men etter vår mening er det ikke farlig å samle kunnskap, sier Ellingsen.

Ellingsen sier at snurrevadfiskerne ofte tar sine kvoter når skreien gyter, og spekulerer om dette er en årsak til det manglende innsiget.
- Statistikk fra Norges Råfisklag for mars viser at mengden rogn per antall levert tonn skrei er større for fisk tatt på snurrevad, enn fisk fanget på andre redskapsgrupper. Vi lurer på om det er den erfarne gytefisken - veiviserne - som blir tatt på snurrevad, og dermed ikke lenger kan være veiviser for yngre fisk. Grunnen til at vi nå tar dette opp med HI er at vi rett og slett ikke vet, og føler at behovet for å skaffe til vitenskapelige bevis er stort, sier ordføreren.
- Vi aksjonsgruppen er rett og slett bekymret for framtiden til verdens største fiskeri, legger han til.