Holst overtok ordførervervet

Eivind Holst får blomster av avtroppende ordfører Hugo Bjørnstad.

Eivind Holst får blomster av avtroppende ordfører Hugo Bjørnstad. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Lofotposten fulgte konstitueringen av kommunestyret i Vågan direkte.

DEL

Lofotposten oppdaterte direkte fra mandagens konstitueringen av kommunestyret i Svolvær.

Slik foreløp møtet:

Avtroppende ordfører Hugo Bjørnstad ønsker velkommen.

Kommunestyret fritar Tommy Stensvik å møte i kommunestyret, da han blir ny rådmann i Vågan kommune. Rita Holst blir ny fast representant i kommunestyret for Høyre.

Formannskapsvalget. Følgende representanter velges som de ni faste representantene i formannskapet; Frits Blix Hansen (H), Eivind Holst (H), Aino Ellingsen (H), Espen Thorvaldsen (Frp), Anja Johansen (V), Hugo Bjørnstad (Ap), John Rune Nilsen (Sp), Liv Lundahl Skjønnås (Ap), Hilde Sofie Aasgaard (SV).

Ordførervalget: 17 stemmer for Hugo Bjørnstad, 18 for Eivind Holst. Eivind Holst er ny ordfører i Vågan.

Varaordførervalget: 18 stemmer for Aino Ellingsen, 17 blanke. Aino Ellingsen blir ny varaordfører.

Hugo Bjørnstad ønsker å si noen ord fra talerstolen, her følger et utdrag fra hans tale:

Ønsker å si noen ord, før jeg gir stafettpinnen videre. Jeg vil takke rådmannen for et godt samarbeid. Vi har hatt en god rolleavklaring, og det er viktig for et godt og effektivt samspill, til det beste for kommunen. Jeg har også lyst til å takke alle andre her på huset som man har jobbet med i det daglige. Alle som er med og sørger for at politiske vedtak følges opp, og at Vågan kommune fungerer.

Jeg ønsker å rette blikket fremover, i steden for å se tilbake. Neste år starter bygingen av ny videreående skole i Svolvær. Vi må utnytte byggene i Kabelvåg, med tanke på et fremtidig høgskoletilbud innen kunst og film. Vi må også ta vare på og utvikle området fra den gamle brannstasjonen og til biblioteket i Svolvær.

Det viktigste spørsmålet fremover vil handle om olje og gass. Det blir en av de viktigste debattene også dette kommunestyret skal ta stilling til. Mitt råd er å se spørsmålet om verdensarv i sammenheng med dette. Vi må se de store sammenhengene før vi tar vår beslutning.

Neste år tar legger Avinor frem sitt forslag ny flyplasstruktur. Vi me legg lua på hylla, ikke stå med den i hånden. Vi bor i en av de kraftigste reiselivsmotorene i Norge, hvorfor i all verden skal ikke vi ha en større flyplass i Lofoten?

Veipakke Lofoten; nå er tiden moden for å realisere den.

Det er få kommuner som har så mange spennede internasjonale relasjoner som Vågan.

I neste kommunestyret skal veien til Kongstinden Alpinanlegg opp, veien skal være ferdig i 2012. Det er starten på en ny æra.

Byplanen blir en av de viktigste dokumentene i utviklingen av byen. Håper kommunen forsetter trykket mot Opplysningsvesenets Fond, slik at vi kan få bygget sammen Svolvær og Kabelvåg med boliger og næringsvirksomhet.

Det å være en offentlig person, kan være tøft. Jeg føler meg sikker på at du Eivind vil finne en måte å balansere offentlig og privat person. Det kan tidvis være tøft å være i medias søkelys, i en ellers triviell lokalpresse.

Kontoret er ryddet, du skal få nøkkelen og klubba, avslutter Bjørnstad til applaus fra kommunestyret.

Eivind Holst starter sin karriere som ordfører med å innvilge kommunestyret en pause.

Holst starter møtet med å snakke fra talerstolen. Her følger et utdrag fra hans tale:

Kjære kommunestyre, takk for tilliten. Jeg er beæret og alvorstynget.

Takk Hugo, for vennlige ord og gode råd i din tale. Hugo har gjort mye på sine 12 år som orfører, og jeg er sikker på at vi her i felleskap skal klare å løse de utfordringene som kommer, selv om særlig oljesaken kan bli tøff i den sal.

Det er mange utfordringer å gripe fatt i; med 24 millioner å kutte skal vi prøve å få balanse i budsjettet. Det blir mange krevende oppgaver. Vi trenger Hugos og andres erfaring, samtidig som det blir bra å få inn nye tanker.

Takk til Hugo, sier Holst og gir blomster til gammelordføreren.

Første sak; Valg av kontrollutvalg.

Faste medlemmer valgt:

Gerd Solli Knutsen (H)

Tor Egil Wiik (Frp)

Solveig Steffensen (V)

Signar Ringkjøb (Ap)

Ingunn Drangevåg (Ap)

Signar Ringkjøb valgt til leder for kontrollutvalget.

Nestleder: Gerd Sollie Knutsen.

Kommunal valgnemd i Vågan - valg og reglement:

Faste medlemmer

Ragnar Bjørgaas (H)

Kristin Beate Sandvoll Nicolaisen (Frp)

Torbjørn Ollestad (Venstre)

Liv Lundahl Skjønnås (Ap)

John Rune Nilsen (Sp)

Leder: Ragnar Bjørgaas (H)

Nestleder: Kristin Beate Sandvoll Nicolaisen (Frp)

Valg av Næring Plan og Utvikling

Faste medlemmer:

Harald E. Hansen (H)

Bent Eriksen (H)

Aino Ellingsen (H)

Berhild Rønning (Frp)

Bjørga Delp (Ap)

Holgeir Pedersen (Ap)

Asle Vassvik (Sp)

Hilde Sofie Aasgaard (SV)

Torbjørn Ollestad (V)

Valg av leder i NPU: Harald E. Hansen (Høyre)

Valg av nestleder: Berhild Rønning (Frp)

Valg av kandidater til Helse/omsorg og sosial:

Faste representanter valgt:

Ottar Rønning (H)

Trude Kaspersen (H)

Tone Johansen (H)

Jan Heimlund (Frp)

Sissel Haga Rotli (Ap)

Tor Andersen (Ap)

Frank Johnsen (Sp)

Unni Tveiterås (SV)

Gunnar Aarstein (Rødt)

Leder i utvalget: Ottar Rønning (H)

Nestleder i utvalget: Gunnar Aarstein (Rødt)

Valg av hovedutvalg Kultur og Oppvekst:

Faste medlemmer:

Liv Marhaug (H)

John Sverre Lorentzen (H)

Rita Holst (H)

Sofus Eriksen (Frp)

Stein Rasmussen (Ap)

Therese Lundahl Pettersen (Ap)

Lena Kvernå Krogstad (Sp)

Sylvia Hamnes (SV)

Martin Rørtveit Jensen (Rødt)

Leder: Liv Marhaug (Høyre)

Nestleder: Martin Rørtveit Jensen (Rødt)

Kommunal valgnemd i Vågan - valg og reglement:

Faste medlemmer

Ragnar Bjørgaas (H)

Kristin Beate Sandvoll Nicolaisen (Frp)

Torbjørn Ollestad (V)

Liv Lundahl Skjønnås (Ap)

John Rune Nilsen (Sp)

Leder: Ragnar Bjørgaas (H)

Nestleder: Kristin Beate Sandvoll Nicolaisen (Frp)

Ordfører Eivind Holst hever møtet.

Artikkeltags