"Hør på oss foreldre"

Elever ved Sydal skole.

Elever ved Sydal skole. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

I morgen, mandag, skal kommunestyret i Vågan diskutere igangsetting av forprosjekt for bygging av ny skole for Gimsøy og Strauman på Kleppstad.

Politikerne har tidligere lagt vekt på at folkemeningen skal telle med når avgjørelsen tas. I folkeavstemningen i Strauman i august stemte 131 for å beholde Sydal skole. 79 stemte for ny skole på Kleppstad. Én stemte blankt. 211 av 281 stemmeberettigede deltok.

I juni stemte 86 gimsøyværinger for å beholde den lokale skolen. Der avga 101 av 150 berettigede sin stemme.

Til kommestyremøtet mandag foreligger en ny henvendelse som understreker flertallssynet. Rune Pedersen har skrevet brev til representantene der han viser til resultatet av en underskriftsaksjon i Strauman-området.

- Vi er opplyst at dere vektlegger hva flertallet av foreldrene som har barn ved Strauman oppvekstsenter ønsker og her kommer resultatet av en underskriftskampanje gjennomført 21.09.2014. Etter en rundspørring viser det seg at så mye som 60,4 prosent av foreldrene som har barn ved Strauman oppvekstsenter ønsker å beholde og renovere nåværende skole i Sydal, skriver Pedersen som ikke var tilgjengelig for kommentar søndag.

70 elever

Innstillingen fra Partssammensatt utvalg til kommunestyret er i ni punkter:

1. Utarbeide et skisseprosjekt omhandlende ny felles skole på Kleppstad, alternativ 1.

2. Konklusjoner i forprosjektet tas til orientering, og legges til grunn for det videre arbeid.

3. Det utarbeides et skisseprosjekt med dimensjoneringsgrunnlag; Skole 70 elever; barnehage 30 barn.

4. Prosjektet lokaliseres rundt trafikknutepunkt på Kleppstad.

5. Dimensjoneringsgrunnlaget innbefatter også mulighet for arealutvidelse.

6. Vågan Eiendom gis i oppdrag til å gjennomføre skisseprosjektet, inklusiv brukermedvirkning.

7. Skisseprosjektet ferdigstilles innen våren 2015.

8. Finansiering (anslagsvis 1 mill. kr.) innarbeides i Vågan Eiendom KF sitt investeringsbudsjett for 2015.

9. Administrasjonen utreder elevtransport, pedagogiske ressurser og tiltak med eksisterende bygg tidlig i skisseprosjektet.

Ifølge saksutredningen som legges fram mandag, vil renovering av eksisterende skolebygge koste mellom 16 og 20 millioner kroner.

LES OGSÅ: – Kleppstad skole til barnas beste

Artikkeltags