– Bondelaget har åpenbart stor mistro og mistillit til norske bønder. Nytenkende politikk møtes svartmaling og skremmebilder. Bøndene er mye mer dynamiske og tilpasningsdyktige enn Bondelagets statiske innfallsvinkel gir inntrykk av, sier Høyres finanspolitiske talsmann Gunnar Gundersen til NTB.
Han legger ikke skjul på at han er opprørt over konklusjonene i rapporten fra Bondelaget. Der framgår det at en gjennomsnittlig melkebonde på Jæren vil tjene 41.000 kroner mindre i året, at en gjennomsnittlig kornbonde på Østlandet vil tjene 64.000 mindre og at sauebønder i Norge-Norge vil tjene 56.000 mindre i året med Høyres politikk.
– Bondelaget forutsetter i regnestykkene at vi gjennomfører langsiktige tilpasninger på ett til to år og at vi fjerner all form for distriktstilpasning på kort tid. Det er uaktuelt, vi vil ha levende bygder, sier Gundersen.