Gå til sidens hovedinnhold

Ingen pasienter

Artikkelen er over 8 år gammel

Den private rusklinikken Sigma Nord i Tjeldsund kommune, som Arild Holdø i Svolvær eier og driver, sliter med å få tilført pasienter.

Men så langt er det ingen konkret drahjelp å få fra helseminister Jonas Gahr Støre. Knut Johansen knut.johansen@lofotposten.no Klinikken Sigma Nord har bemanning for å kunne behandle 55 pasienter, men har nå kun 38 pasienter, og det betyr at man kanskje må redusere bemanningen ned til 40 ansatte ved klinikken. Dette faktum har fått de tillitsvalgte ved klinikken til å rope et varsko overfor myndighetene. Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) fra Nordland har reagert, og i et grunngitt spørsmål tatt opp saken med helseminister Jonas Gahr Støre. Klinikken, som har hatt meget gode behandlingsresultater, frykter Kristiansen skal svekkes. Ruspolitikk I brevet 10. desember til statsråden skriver Kristiansen at helseforetakene ikke bruker alle avtaleplassene sine, og pasienter og pårørende melder tilbake at de ikke får bruke klinikken selv om de gjør bruk av fritt sykehusvalg. Fordi det er kø i hele landet av pasienter som trenger avrusning, spør Ivar Kristiansen om hva helseministeren vil foreta seg for at Sigma Nord kan tilføres flere pasienter og dermed kan slippe å permittere ansatte over nyttår. Passiv statsråd I sitt svar fra helseminister Jonas Gahr Støre den 21. desember viser Støre bare til at det er opp til de regionale helseforetakene selv å vurdere behovene for, og bestemme om de skal kjøpe helsetjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, og at det må skje i tråd med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser. Støre skriver videre at Helse Nord har en rammeavtale med Sigma Nord, men ingen kjøpsforpliktelse. Men fram til jul har Helse Nord benyttet 33 av de 36 plassene, altså tett oppunder taket for avtalen. Ny avtale i 2013? Denne rammeavtalen utløper i april 2013, og å foregripe en reforhandling av slike tjenester vil Gahr Støre ikke gjøre, framgår det av brevet fra han til stortingsrepresentant Ivar Kristiansen (H) i Nordland den 21. desember. Høyres krav – Nå er det på tide at køen av ruspasienter får den oppmerksomhet og behandlingsprioritet som den skal ha, sier Ivar Kristiansen i en kommentar til helseministerens svar. – Jeg er glad for at så vel helseforetakene som direktoratet nå er blitt gjort kjent med situasjonen ved Sigma Nord, som i årevis har framstått som en virkelig kompetanseinstitusjon i Norge innen rusbehandling. – Jeg håper derfor at Sigma Nord fra 1. januar 2013 igjen kan kjøre med full kapasitet, noe som er et viktig bidrag til å redusere køen av ruspasienter som venter på behandling, sier Ivar Kristiansen (H). Sigma Nord Eier og driver av institusjonen, Arild Holdø fra Svolvær, sier at Sigma Nord i mange år har hatt et godt samarbeide med Helse Nord og de øvrige helseforetakene, og at han håper det vil fortsette også i årene som kommer. Utover dette vil han ikke kommentere saken. Tillitsvalgte Tillitsvalgt Fred Åge Hol i Fagforbundet sier at Helse Nord i alle år har brukt alle 36 plassene, men nå er det ikke lenger ventelister. Og samtidig ser Sigma Nord at ruspasienter henvist fra øvrige helseforetak i resten av landet også viser en nedgang. Samtidig ser man at Helfo har ventelister i hele landet, og at fristbrudd ikke meldes inn slik de burde. Helfo fikk kun meldt seks fristbrudd i 2012, og tre av disse ble overført Sigma Nord. Men ventelisten er ikke reell, mer sannsynlig tresifret. Systemsvikt – Her er det en systemsvikt ved at dagens ordning forutsetter at de rusavhengige selv skal melde inn fristbrudd. – Dette fungerer ikke i den virkelige verden, og vi vil ha statsrådens fokus på at fristbrudd i stedet skal meldes inn til? Helfo av helseforetakene. Å la de rusavhengige selv skjøtte en slik oppgave, er uholdbart. – Dersom dette legges om vil Sigma Nord ha rikelig tilgang til pasienter fra hele landet som treng