En båt med seks turister forliste utenfor Nordrollnes på Ibestad i Troms like før klokken 13.00 lørdag. Nils H. Hansen satt på hytta på Nordrollnes da han plutselig hørte et smell fra havet.

- Jeg løp ned i fjæra og da så jeg personer stå i en båt ut på havet og øste med bøtter. Jeg og en nabo satte en mindre båt på havet og dro ut. Men før vi kom frem var annen båt fremme og plukket personene opp. Båten sank på bare ti minutter. Det gikk utrolig fort, forteller Hansen til Nordlys.

Farlige grunner

Han beskriver området utenfor Nordrollnesholmen som et sted der man skal være lokalkjent for å ferdes.

- Det er flere farlige grunner der. Og så vidt jeg kan skjønne, må den ha gått på en grunne siden det smalt sånn.

Han og naboen kom frem etter 10 minutter, og da lå den forliste drøyt 20 fot lange fritidsbåten på tre meters dyp. Forliset skjedde 30-40 meter fra Nordrollnesholmen.

Ansiktskader

Hovedredningssentralen i Bodø sier at de fikk meldinga fra politiet klokka 12.48. Pressekontakt Olav Bjørgaas sier til Nordlys at slik de oppfatter det skal situasjonen være under kontroll. Personene om bord skal til medisinsk sjekk.

- Det skal være snakk om ansiktskader på en eller flere, melder Bjørgaas.

Midtre Hålogaland PD melder at ambulanse og lege er varslet. Alle personene er ved bevissthet.

Klokka 14.00 melder politidsitrikt at en person skal ha fått kuttskader i hode/ansikt. Vedkommende blir hehandlet på Hamnvik legekontor. Det var en finne og fem russere om bord i båten.