Et jordskjelv var tydelig merkbart i Lofoten like før klokken 01 natt til lørdag, bare to minutter på ett i natt.

Over en periode på fra ett til vel ti sekunder alt etter hvor man bor i Lofoten var det tydelige rystelser i grunnen, og en bulderende lyd som varte rundt ti sekunder.

NORSAR, som er et uavhengig forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling relatert til seismologi og anvendt geofysikk, oppga først at skjelvet hadde styrke 3,5 på richters skala, og at skjelvets sentrum var registrert å være ca 49 kilometer sør-sørvest for Narvik. Dette viste seg å være helt feil.

Lørdag formiddag ble styrken korrigert til 3,66, og stedsangivelsen endret til 23 km vest for Svolvær.

Alt ifølge NORSARs automatiske registreringer av jordskjelv og andre seismiske hendelser (sprengninger o.l.).

NORSAR har ansvar for og opererer noen av verdens største jordskjelvstasjoner, og har mer enn 35 års erfaring i metodeutvikling for avansert seismologisk dataprosessering og analyse av data fra jordskjelvinstrumenter.

Midtre hålogaland politidistrikt ble varslet telefonisk av flere om saken. Politiet fikk nemlig et ti talls telefoner angående rystelser, mistanke om eksplosjon, jordskjelv fra både Kabelvåg og Vestvågøy. Noen opplevde at rystelsene var så sterke at glass falt ut av veggseksjoner. Det ble ikke meldt om større materielle skader eller personskader.

Et etterskjelv like før halv fem lørdag morgen kom 45 km sørøst for Kirkenes, men dette var bare målt til 1,9 på Richters skala, så jordskjelvet i Lofoten hadde mer enn 50 ganger kraftigere energiutløsning.