Christoffer Olessoen (eller Olsen som det blir på moderne norsk) er den første svolværing man kjenner navnet på. Det er sparsomt med opplysninger om Olessoen, men at han må ha vært en høyt aktet person er det liten tvil om. Etter hans død i 1569 ble det skåret ut et kors i tre som fikk sin plass i Lofotkatedralen.

Det var ikke vanlig at man på den tiden ble æret med et slikt minnekors. De som skilte seg ut på den tiden var enten embetsmenn eller «knaper».

Men Christoffer Olessoen kunne ikke ha vært embetsmann, men kanskje «knape»; en rik mann som alt da drev handel.

Innskriften på korset lyder i moderne språkdrakt: «Anno 1569, den 12. dag i mai, døde salige Christoffer Olsen som bodde i Svolvær i Vågan sokn i Lofoten. Gud være hans sjel nådig».

Gjemt bort
Korset hang i en årrekke i Vågan kirke før det ble plassert og gjemt bort ved Tromsø Museum.

Leder i Svolvær Historielag Bjørn Kenneth Hansen tok for et par år siden initiativ til å få minnekorset tilbake, og da for å plassere det i Svolvær kirke.

- Dette er det eldste kulturminnet vi har i Svolvær fra nyere tid. Og jeg anser som den eneste grunn for at minnekorset ble hengt opp i Kabelvåg, var at Svolvær på den tiden ikke hadde egen kirke. Nå har vi kirke i byen, og jeg mener det vil være naturlig at vi får minnekorset tilbake, og at det får sin plass i Svolvær kirke hvor det hører hjemme, sier Hansen.

Som også mener at ved å få minnekorset tilbake til Svolvær kirke, kan være med å styrke besøkende til kirken.

Lofotposten tok kontakt med ordfører Hugo Bjørnstad for å høre hvordan han stiller seg til å få minnekorset tilbake til Svolvær.

- Jeg har ikke noen motforestillinger, og er det noe jeg kan bidra med i denne saken, skal jeg selvsagt gjøre det.