- Legg til rette for sykling!

egen vei: Moskenes-ordfører vil ha sykkelsti utenfor rasoverbyggene. Foto: Magnar Johansen

egen vei: Moskenes-ordfører vil ha sykkelsti utenfor rasoverbyggene. Foto: Magnar Johansen Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Ved utgangen av 2015 skal rassikringen i Hamnøyfjellet være ferdig. Nå pågår byggingen av fire rasoverbygg, som totalt blir 945 meter lang. Moskenes-ordføreren mener Statens vegvesen må bruke anledningen til å legge til rette for sykkelturister med å byge sykkelsti utenfor de fire rasoverbyggene.

– Dersom det noen gang skal tilrettelegges i Hamnøyfjellet, er det min vurdering at det må gjøres mens det pågår et flott arbeid der for å trygge veien. Jeg lurer derfor på om det kan være en ” sykkelsti” igjen på utsiden av rasoverbyggene når entreprenørene skal rydde opp etter at de er ferdige, skriver Lillian Rasmussen i brev til regionveisjef Torbjørn Naimak. Prosjektleder for rassikringen, Jann Eliassen i Statens vegvesen, mener det er vanskelig å kombinere sykkelsti med rasoverbygg.

– Hensikten med rasoverbygg er å lede snøen over bygget og utenfor veikanten. Derfor bygges det ledemurer i fjellsiden som skal lede snøen mot overbyggene og over veien. Anlegges det en vei på yttersiden, vil ikke bygget virke etter hensikten. Vi har diskutert dette med skredeksperter. De mener rasoverbyggene mister sin funksjon dersom det bygges sykkelvei på yttersiden. Dessuten er det bratt ned mot havet. Da kan det komme krav om autovern. Til Lofotposten sier Lillian Rasmussen at hun har fått en god del reaksjoner på at sykkelvei ikke er planlagt i tilknytning til rasoverbyggene. Inne i byggene er kjørebanen seks meter.

– Jeg ser at generalforsamlingen i Destination Lofoten har løftet fram sykkelturisme. Det er an ferieform som vokser, og som det er et ønske i Lofoten om å legge til rette for. Sykkelturistene kan sykle utenfor tunnelene. Det er resten av Hamnøyfjellet som er utfordringen, sier Rasmussen.

Hun har sendt ønsket om sykkelvei videre til regionveisjefen. Rasmussen mener sykkelveien kan være åpen i perioden 15. mai–15. september, når rasfaren er minimal.

– Nå kjenner ikke jeg alle regler for sykkelvei og sikkerhetskrav. Men jeg er redd at dersom sykkelsti ikke vurderes nå som rassikring pågår, blir det aldri vurdert, sier Rasmussen.

Artikkeltags