Kultursosiolog Søren Espersen leder et tangprosjekt i Danmark som har til hensikt å utnytte tangressurser utenfor Danmarks kyst. Fredag var han en av innlederne under et seminar om tang på Kvalnes i Nord-Borge.
– Tang kan brukes både frisk og tørket. Anvendelsesområdene er nærmest ubegrenset, sier Espersen, og viste til forsøk på bruk av tang i alt fra ølbrygging og brødbaking til smakstilsetning hos kjøtt og fisk, i is og sjokolade.
– Tang er ikke så tilgjengelig i Danmark som i Norge, men likevel relativt tilgjengelig. I prosjektet vårt har vi systematisk forsøkt å lete etter matvarer hvor det er hensiktsmessig å tilsette tang, sier han.

Kortreist mat fra havet

Tangseminaret på Kvalnes ble arrangert som en del av prosjektet Jakten på den hemmelige smaken, som er støttet blant annet av Nordisk ministerråd, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland. Aaslaug Vaa har tatt initiativ til prosjektet, og Vestvågøy kommune og Lofoten Matpark er to av samarbeidspartnerne. Tanken er å se på mulighetene for kommersiell høsting av tang som menneskeføde.
– I dag kommer 98 prosent av all mat fra landjorda. Ett av målene for matforskning og matteknologi er å finne fram til kortreist og rimelig mat som kan produseres i store volum, uten å tære på jordas ressurser, skriver Aaslaug Vaa i bakgrunnen for seminaret.

Halvfabrikata viktig

Tang omtales av flere miljøer som «framtidens mat», og er et næringsmiddel med stort innhold av sporstoffer og mineraler. I Asia er tang en viktig del av kostholdet, mens den først og fremst har blitt brukt til gjødsel og dyrefor i Norge.
Søren Espersen mener Lofoten har gode forutsetninger for å lykkes med å utnytte tang som råvare.
– Dere har jo ressursen rett utenfor døra. Hvis dere kan mobilisere de nødvendige menneskelige ressursene, og etablere forståelse og fascinasjon for temaet, er det bare å starte, sier han.
Espersen understreker behovet for å utvikle halvfabrikata av tang.
– En matvareprodusent har ikke muligheten til å gå i fjæra og hente tang selv, sier han.