Lofoten kommune, Nei takk!

Gunnar Aarstein og Martin Rørtveit Jenssen fra partiet Rødt brøt ut av posisjonen og stemte for Vågan som fortsatt selvstendig kommune.

Gunnar Aarstein og Martin Rørtveit Jenssen fra partiet Rødt brøt ut av posisjonen og stemte for Vågan som fortsatt selvstendig kommune. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Vågan kommunestyre sendte alle lofotpolitikere som vil ha kommunesammenslåing, tilbake i tenkeboksen.

DEL

Det detonerte nemlig en politisk bombe i Vågan kommunestyre mandag kveld den nest siste dagen i årets september.

Da sa nemlig 19 av 35 representanter nei til å utrede noen kommunesammenslåing i Lofoten der Vågan kommune inngår.

- Vi klarer oss utmerket som egen kommune, sa tidligere ordfører og Ap-representant Steinar Molvik i sitt innlegg fra talerstolen i Vågan kommunestyre mandag.

Han fikk politisk støtte fra gruppeleder Hugo Bjørnstad, også han tidligere Ap-ordfører i Vågan gjennom 12 år.

Bjørnstad framholdt at det er sjelden at man får en rik av å slå sammen seks fattige!

Men han trodde det kom til å bli endringer i Lofoten, men Vågan klarer seg som selvstendig kommune, påpekte Bjørnstad.

- I Danmark ble det lokale demokratiet svekket som følge av sammenslåingene, og byråkratene bare økte makten sin, fortalte Bjørnstad.

- Vågan bør avstå fra å bidra til den sentraliseringspolitikk som Høyre og Frp i regjering støttet av Venstre, nå fører i Norge, avsluttet Bjørnstad.

Og rett etter hans innlegg gikk Rødt sin representant Gunnar Aarstein på talerstolen og klargjorde at han støttet opposisjonen i dette, og at han og hans partifelle Martin Rørtveit Jenssen derfor ville stemme med opposisjonen i denne saken.

Det sendte sjokkbølger gjennom kommunestyresalen, og posisjonen ba umiddelbart om et gruppemøte der de prøvde å få Rødt til å forandre standpunkt, uten å lykkes.

Dermed ble det flertall for at Vågan skal bestå som egen kommune, og ikke skal søke samarbeid og delta i utredninger om noen framtidig Lofoten kommune.

Forslaget som ble fremmet av Hugo Bjørnstad fra Ap, Hilde Sofie Aasgaard fra SV, Frank Johnsen fra Sp og Gunnar Aarstein fra Rødt lød:

- Vågan kommunestyre er i utgangspunktet sterkt kritisk til Regjeringens premisser for å slå sammen kommuner. Kommunestyret signaliserer derfor allerede nå at Vågan med sin kommunestørrelse vil være i stand til å kunne gi innbyggerne tjenester av god kvalitet, og samtidig sikre gode demokratiske prosesser. Kommunestyret ber likevel et forhandlingsutvalg om å drøfte mulige grensejusteringer med Hadsel og Lødingen.

Og dette forslaget til vedtak fikk altså 19 stemmer, mot posisjonens 16 stemmer for Rådmannens forslag om å utrede kommunesammenslåing i Lofotregionen.

Artikkeltags