Det vil i løpet av de nærmeste to ukene bli avklart når Lofotposten og Lofot-Tidende skal trykkes på Sortland.

Enlederne Rune Andreassen, Lofot-Tidende, og Jan Eivind Fredly, Lofotposten, er meget godt fornøyd med samarbeidsavtalene med K. Nordahls Trykkeri, og uttaler:

- Ved å trykke ved K. Nordahls Trykkeri får våre aviser et løft gjennom farge på alle sidene. Konkurransemessig styrker dette avisene, sier Andreassen og Fredly.

Lofotposten trykker i dag begge avisene. For Fredly og Lofotposten har saken i så måte ei bakside i form av avvikling av trykkerivirksomheten og oppsigelser.

- Tre fantastiske trykkere og de som jobber i pakkeriet må slutte som følge av denne omleggingen. Det er den store haken ved dette. For Lofotposten som helhet er det likevel ei nødvendig endring som nå gjøres. Vi har for få fargemuligheter, og de fysiske målene i pressehallen umuliggjør ytterligere utbygging av pressa. Da Våganavisa, Vesteraalens Avis og tre andre aviser som gikk sammen i valg av trykkested, glapp for oss, ga mange av svarene seg selv, sier Fredly.

Fram til april i fjor trykket Lofotposten også Vesteraalens Avis.

- Jeg føler vi har hatt en ryddig og god prosess i forhold til de ansatte. Og jeg er dessuten glad for at A-pressen har vektlagt det forhold at våre tre trykkere får tilbud om jobb ved K. Nordahls Trykkeri.

Trykker og tillitsvalgt i grafisk, Stian Jacobsen, sier det et trist å slutte i Lofotposten, men at de ser de samme realitetene som ledelsen i avisen.

- Vi har forståelse for de vurderinger som er gjort. Men det blir tungt å forlate arbeidsplassen her, for vi liker både folkene som jobber her og bedriften, sier Stian Jacobsen, leder av grafisk klubb i Lofotposten.

Flere trykkerier har vært vurdert før valget falt på K. Nordahls Trykkeri på Sortland.

- Vi er kjempeglade for at vi ble valgt. Det har utrolig mye å si for vårt trykkeri, og det grafiske miljøet i Lofoten og Vesterålen. Det er ei trygghet for arbeidsplassene på Sortland at vi kan utvide og ansette flere som følge av samarbeidet med A-pressen, sier daglig leder i K. Nordahls Trykkeri, Karl Einar Nordahl.