Prosjektet «Svolvær lysets by» gjorde et lysende forsøk i begynnelsen av april med å lyssette kirka i byen.

– Belysning av Svolvær kirke inngår som en del av planen i vårt prosjekt. Vi avsluttet årets vintersesong, hvor vi har lyssatt fiskehjellene på Kjeøya, og bunkeren på Kuba etter VM i skreifiske. Da vi slo av lyset på disse to prosjektene, benyttet vi lyskasterne til å lyssette Svolvær kirke, som et test, sier Baard Nordby i «Svolvær lysets by».

Klokketårnet til Svolvær kirke har delvis vært opplyst med en enkelt lyskaster. Dette er en eldre modell med en 1000 watts lyspære. I prosjektet er det ment å benytte 10 til 12 lyskastere med leddlys som trekker fra 50 til 125 watt.

– Det vil medføre at utgiftene til strøm ikke blir større enn hva den ene lyspære trekker i dag. Vi ble bare sånn halvveis fornøyd med forsøket vi gjorde 2. april. Men med de rett antall lyskastere og rett setting og styrke vil kirken bli særdeles flott oppplyst, slik den ruver over byen, sier Nordby.

Prosjektet «Svolvær lysets by» regner med at de tidlig høst iverksetter en kronerulling for å skaffe til veie midler for å finansiere de nødvendige lyskasterne som skal til for å få Svolvær kirke lyssatt slik de ønsker.

– Vi har gjort et overslag som sier 30.000 kroner i innkjøpskostnad. I tillegg blir det noen tusen i dugnad for å få det hele montert. Lyskasterne bestiller vi direkte fra Kina. I forkant må vi selvfølgelig søke om tillatelse fra kirkekontoret, sier Baard Nordby.

I byplanen inngår belysning av bygg og anlegg rundt havna. Prosjketgruppa ser det derfor slik at jobben de gjør, er en del av den vedtatte byplanen.

– Vi har også sett på lyssetting av moloen. Dette prosjektet er forbundet med store anleggskostnader for å føre strøm fram til moloen. Her trenger vi større anleggsmaskiner. Dersom vi får entreprenører med på dugnad er også dette prosjektet realiserbart, sier Nordby, som i oktober igjen skrur på bryterne for å lyssette bunkeren på Kuba og fiskehjellene på Kjeøya, og forhåpentligvis Svolvær kirke.