Arbeidet for å få minnekorset over Christoffer Olessoen som døde i 1569 overført fra Tromsø Museum til Svolvær må gjennom mange instanser.

En arbeidsgruppe ble dannet for å få flyttet dette minnekorset fra lageret ved Tromsø Museum til Svolvær kirke. Ettersom dette korset er laget til minne om den første kjent svolværingen, ønsker arbeidsgruppen å stille ut korset i kirken i Svolvær. Opprinnelig hang korset i Vågan kirke i Kabelvåg, i et kirkebygg som ikke lenger eksisterer.

Etter at gruppen har fått tilslutning til ideen fra både Svolvær Historielag og Vågan Historielag, har Tromsø Museum gått med på å sende korset til Svolvær mot at det sikres, og tas forsvarlig vare på. Dette innebærer blant annet at det må lages et spesielt utstillingsmonter i glass som skal plasseres på en av veggene nær inngangen i Svolvær kirke.

Svolvær menighetsråd og Vågan kirkelige fellesråd har sagt at de synes det er greit at korset henges opp i kirken, så lenge det ikke påfører menigheten økte kostnader.

Etter det har fungerende prost i Lofoten, Ranveig Gjevre, sendt brev til biskopen, og anbefalt at korset tillates opphengt i kirken. Stiftskapellan Elin Vangen hos biskopen i Sør-Hålogaland har sendt saken videre til Riksantikvaren og skriver i brevet:

«Svolvær kirke er listeført hos Riksantikvaren som verneverdig, med byggeår 1934. Det er derfor naturlig for biskopen å søke råd hos kulturminnemyndighet før vedtak fattes etter Kirkelovens à 18.»

Dermed vil det ennå ta tid før en avgjørelse om minnekorset endelig er tatt. Men arbeidsgruppen jobber videre med saken ettersom de har fått bekreftet at det er stor velvilje så langt for å få korset hengt opp i Svolvær kirke.