Mistanke om sykdomsutbrudd i et oppdrettsanlegg i Lofoten

ILL.FOTO

ILL.FOTO Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Mattilsynet melder at det er mistanke om Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved oppdrettslokaliteten Våtvika i Vågan kommune.
–Lokaliteten er eid av Nordlaks Oppdrett AS. Inntil kontrollområde er på plass, må alle som ferdes på havet i området vise nødvendig aktsomhet slik at spredningen av sykdom unngås, melder Mattilsynet.

Restriksjoner

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.
–Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet om mistanke om ILA på bakgrunn av positive laboratoriefunn for ILA den 26.09.2014. Mattilsynet tar ut nye prøver som blir sendt til Veterinærinstituttet for eventuell verifisering av sykdommen, heter det fra Mattilsynet.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Kontrollområde

Når sykdommen bekreftes vil det opprettes et kontrollområde bestående av en bekjempelsessone og en overvåkingssone for havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til blant annet topografi og strømforhold vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse, og det forventes en utstrekning på ca. 10 km fra påviste lokaliteter.

Artikkeltags