Mandag besøkte Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen og Anette Trettebergstuen og Ingrid Heggø fra partiets stortingsgruppe Vestvågøy for å møte representanter fra fiskerisektoren og sjømatindustrien.
Bakgrunnen er at Arbeiderpartiets stortingsgruppe er i gang med å utarbeide en 4. handlingsplan mot sosial dumping.

– Nå vil vi også ha fokus på sjømatinsdustrien. Norge har som mål å bli verdens fremste sjømatnasjon, og da må det satses målrettet på ansattes kompetanse og å gi anstendige arbeidsvilkår, sa Helga Pedersen.

På programmet sto Lofotprodukt AS, Europharma AS og Nic Haug AS.

– Lofotprodukt er en bedrift med 17 ulike nasjonaliteter i arbeidsstokken. Men alle ansatte får lik lønn og like ansettelsesvilkår ut fra kompetanse.
Og viktigst: De som jobber her, jobber her fordi de er flinke og dyktige, ikke fordi de kommer fra en bestemt plass, sa Sigvald Rist, som samtidig understreket behovet for det han omtalte som «god næringspolitikk» for å hindre sosial dumping.

Omfattende brudd

Helga Pedersen hadde ingenting å utsette på Lofotprodukt.

– Det er en ren fest å være her og se hvordan bedriften tar i bruk de ansattes kompetanse, sa hun.

Fiskerinæringen har lenge blitt regnet som en av verstingene når det gjelder sosial dumping av arbeidskraft. I sommer kom en rapport fra Arbeidstilsynet som dokumenterte at det pågikk utstrakte brudd på arbeidstidsbestemmelser og arbeidsmiljøregler.

– Det benyttes mye midlertidig arbeidskraft i fiskerinæringen. Likevel viser besøket her hos Lofotprodukt at det er mulig å arbeide annerledes: Å satse på faste ansatte, få lojale medarbeidere og dermed skape vekst også i samfunnet utenfor bedriften, sa Anette Trettebergstuen, leder i Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

Målet for Arbeiderpartiet er at Arbeidstilsynet skal ha mindre å avdekke.

– En ting er å drive tilsyn, men vi ønsker heller å se etter måter å drive på som gjør det mulig å unngå regelbrudd, sa Pedersen.