Hvor adkomstveien til Kongstinden Alpinsenter skal gå ble vedtatt allerede 1999.

Finansiering har vært én av hindringene for å få bygget bru over Strandelva, tunnel til Svarthola og vei til bakken. Alternativet som er vedtatt vil, likt de andre alternativene, koste mange millioner kroner.

En annen hindring har vært enkelte grunneiere.

Ordfører Hugo Bjørnstad (AP) har hatt nå et sonderingsmøte med grunneierne:

- Vi har fått klarhet i hvor de står, og undersøkt muligheter, sier Bjørnstad etter møtet.

- Nå skal vi bringe dette videre til kommunen og gjøre alle nødvendige undersøkelser, sier ordføreren i Vågan kommune.

Han vil se på hva som er mulig, og hva som ikke er mulig.

Neste skritt er å se på blant annet økonomi:

- Vi må jobbe med finansieringen, sier Bjørnstad som ennå ikke vet hva prislappen vil bli.

Rundt fire millioner 1998
I 1999 vedtok kommunestyret at adkomsten til Kongsvannet alpinsenter skulle gå over en bru over Strandelva, gjennom en tunnel til Svarthola og videre opp mot alpinanlegget (se kart). Ny vei fra leirskole til Størmer, og utbedring av vei fra Størmer til Strandelva lå også i planleggingen som i 1998 ble beregnet til å koste fra 3,5 millioner til 4,5 millioner kroner.

Høyre støttet et annet forslag som fikk et mindretall:

- Vi støttet forslaget som gikk ut på at veien skulle legges rundt Svolvær-vannet, husker Astrid Bjørgaas fra Høyre.

Forslaget Høyre støttet ble ikke vedtatt, og veitraséen over Strandelva og tunnel til Svarthola ligger nå som grunnlag for videre arbeid med saken.

Utvalg
Erik Berg satt fra 2000 som leder i et nyopprettet veiutvalg som ble satt ned av Hovedutvalget for kultur og oppvekst. Formålet med veiutvalget var å finne en løsning med vei til alpinbakken.

Dette utvalg fikk aldri realisert sitt formål:

- Vi hadde noen møter i 2000 og 2001, men utvalget døde ut da vi ikke fikk økonomien på plass. I tillegg følte vi det vanskelig når enkelte grunneiere protesterte mot kommunestyrets valg av veitrase. Vi ønsket ikke å tvinge noen, forteller Berg.

I dag er han representant for grunneierne Stranden Gaardsbruk og var med på sonderingsmøtet med ordfører Hugo Bjørnstad.

- Stranden Gaardsbruk har vært og ønsker fortsatt å være positiv til veiløsning for alpinbakken, uttaler Erik Berg.

KOMMENTAR OM DENNE SAKEN I PAPIRAVISEN