Gårdbruker Odd Nicolaysen fra Bøstad i Vestvågøy er initiativtaker til produksjonen av maltbrygg fra Lofoten. Nicolaysen har produsert korn på gården i flere år, og etter hvert har tanken om å benytte kornet til noe annet enn dyrefor tatt form.

Sammen med Kurt Atle Hansen i Lofoten Næringshage og Maiken Garder i Prosjekt Vill Vest søker han nå Vestvågøy kommune om 48.000 kroner til å gjennomføre et forprosjekt på produksjon av maltbrygg.

- Vi er på et veldig tidlig stadium, og må først gjøre et forprosjekt for å kartlegge muligheter og utfordringer. Dersom vi får tilskuddet fra kommunen, vil vi jobbe nokså intensivt. Planen er å være ferdig med forprosjektet ved utgangen av september, sier Nicolaysen.

Lofotr er interessert
Arbeidsgruppa har vært i kontakt med Lofotr - Vikingmuseet med tanke på et samarbeid knyttet til tørking av malt og produksjon av øl og mjød.

- Vi er absolutt interessert i øl og mjød som er produsert på gammelt vis, bekrefter Kjersti Skaufeldt ved Lofotr.

Odd Nicolaysen er temmelig sikker på at vikingene på Borg drakk øl brygget på korn. Brennevin er han mer i tvil om.

- Jeg har ikke gått så grundig inn i kildene, men det har jo lenge vært en relativt stor hjemmeproduksjon av brennevin i Lofoten. Men det er nok noe annet enn korn som har vært basisen, sier han.

Nicolysens ide om å produsere whisky har imidlertid en annen opprinnelse enn vikingene på Borg.

- Whiskyideen har jeg fått i forbindelse med Vill vest-satsingen på Leknes. Det kunne passet med lokalprodusert whisky i et slikt arrangement, sier han.

- Må være økologisk
Foreløpig bærer planene navnet «Odd's maltøl og ildvatn». Markedsgrunnlag, produksjonsanlegg, kompetansekrav og kostnader vil bli kartlagt i forprosjektet. Både reiselivsbransjen og butikker er aktuelle salgskanaler.

- Vi vil også undersøke om det er nok kornarealer rundt Borg til produksjonen, eller om vi må knytte til oss flere produsenter. Men det er viktig at produksjonen er økologisk, sier Nicolaysen.

MER OM DENNE SAKEN I PAPIRAVISEN