Det er ikke tvil om at hÂndverkgenene i bygda er perfekte. Det oste av kvalitet og kreativitet i de mange bodene langs skolebygget. Her ble det solgt alt fra slikkeri til puter og egenproduserte fargerike fiskefluer.

En av guttene ved boden hvor de solgte fluene pÂsto at jo styggere fargesammensetningen var, jo bedre fisket de.

Til uteareal

ElevrÂdsleder Ingar Strand har fortsatt et Âr igjen p skolen p ÿrsnes, og fortalte at markedet var kommet i stand for  f penger til oppbygging av utearealet. Blant annet har de planer om  f en del av uteomrÂdet asfaltert slik at det kunne brukes til volleyball og landhockey.

- I tillegg har vi bare to bitte sm mÂl p ball¯kka. Vi hÂper  f inn 17.000 kroner, og da er vi nesten i mÂl, sier Strand.

Ved siden av markedet har elevene hatt ulike prosjekt gjennom Âret hvor de har solgt kaffe og kaker under ulike tilstelninger, sier Ingar.

Alle de 56 elevene ved skolen har vÊrt med  bidra til markedet hvor de kunne tilby steinkunst, keramikk, puter, malerier, og fuglebur. I tillegg hadde de egen tykk papiravis, samt avis p det interne datanettet.

l