Helse Nord har hatt på høring innspill på risikoelementer å ta opp i den kommende risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS). Arbeidet er så vidt i gang etter at høringsfristen var over 15. november.

–Vi har en ansatt som jobber med dette nå og vi er i dialog med Nordlandssykehuset. Men det går over nyttår før vi drar arbeidet ordentlig i gang, sier fagdirektør Jan Norum.

Det vil da bli hentet inn to eksterne spesialister for å se på risikoen rundt keisersnitt. Både utførte snitt og hvilken risiko det vil være å ikke ha dette tilbudet.

Fem har svart på høringen. Disse er Nordlandssykehuset, Vestvågøy kommune, Vågan kommune, brukerutvalget i Nordlandssykehuset og Aksjonsgruppen for en fullverdig fødeavdeling i Lofoten.

Alle trekker fram flere risikoelementer de ønsker tatt med i analysen. Blant annet nevner Nordlandssykehuset trening og fortsatt beredskap for nødkeisersnitt og fast ansatte gynekologer. Vågan kommune trekker fram avstander, vær og føre – samt behovet for følgetjeneste. Sistnevnte er ikke et tilbud i Lofoten i dag. Trening og stabil bemanning dras også fram som viktig av Vestvågøy kommune. Aksjonsgruppen peker blant annet på rykter om at analysen ikke vil bli lagt fram for styret, noe de krever blir gjort. Norum sier dette vil bli gjort.

– Vi må gi en tilbakemelding til styret. Men jeg har ikke tenkt over når og hvordan, sier han.