"Saman om ein betre kommune" heter et nasjonalt program, hvor kommunene Røst, Værøy, Moskenes og Flakstad deltar med et eget prosjekt. Hensikten er å komme fram til måter for kommunene å samarbeide på, for å gi bedre tjenesteyting.

De fire kommunene har nedsatt en arbeidsgruppe for kompetanseutvikling, som allerede har kommet sammen to ganger.

- Strategisk kompetanseutvikling er viktig for å sikre at kommunene har riktig arbeidskraft i fremtiden”, sier nyvalgt leder av arbeidsgruppen, Hege Tangen Christensen. Til daglig er hun assisterende rådmann i Værøy kommune.

- På første møte fikk vi god hjelp av Mona Halsbakk i KS Konsulent til å gjennomgå teorien bak strategisk kompetanseutvikling. Det er viktig med riktig kompetanse for nøkkelstillingene i kommunene våre. Arbeidsgruppen skal i første omgang foreslå tiltak for å utvikle slik kompetanse.

Nøkkelstillingene det er snakk om er ledere og mellomledere i de fire kommunene.

- Vi har som ambisjon å fremme tiltakene i løpet av våren 2014, sier Hege Tangen Christensen.

- Først kartlegger vi kompetansen blant dem som i dag innehar lederstillinger og enkelte andre ansatte i kommunene våre. Deretter vil vi se om det er gap mellom kompetansen vi har og den vi i framtiden har behov for. Basert på resultatene skal vi foreslå tiltak og strategier for kompetanseutviklingen.