Sanner-nei til Lofoten

fikk ikke 700.000: Eivind Holst og Jonny Finstad er skuffet over at kommunalminister Jan Tore Sanner ikkevil gi Lofotrådet penger til å utrede økt samarbeid, samt sammenslåing, i Lofoten, Foto: john-arne storhaug

fikk ikke 700.000: Eivind Holst og Jonny Finstad er skuffet over at kommunalminister Jan Tore Sanner ikkevil gi Lofotrådet penger til å utrede økt samarbeid, samt sammenslåing, i Lofoten, Foto: john-arne storhaug Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Lofotrådet får ikke statlige penger til å utrede økt Lofot- samarbeid.

DEL

I fjor vedtok hvert enkeltkommunestyre å stille seg bak søknaden om 700.000 kroner i tilskudd til å utrede økt samarbeid, samt sammenslåing, mellom kommunene i Lofoten.

– Departementet har de seneste årene gitt støtte til utredning av endret kommunestruktur, men departementet gir ikke støtte til prosjekter knyttet til interkommunalt samarbeid, heter det i avslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Overrasket

Lofotrådets leder, Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad (H), er overrasket. Blant annet fordi Vesterålen regionråd fikk 500.000 kroner fra departementet etter en nesten likelydende søknad.

– Vi bør vurdere å anke avslaget. Spesielt siden vi også skulle utrede sammenslåing, sier Finstad.

Regionrådene søkte om penger via Fylkesmennene. Lofotrådets søknad ble sendt 29. januar i år til Bodø. Først 13. juni ble den videresendt til departementet.

– Da vi sendte den var det ikke så mye trykk fra regjeringen på sammenslåing. I juni var kommuneproposisjonen lagt fram, og trykket om sammenslåing var et langt annet. Men det blir bare spekulasjoner om utfallet ville blitt et annet om søknaden hadde blitt sendt fra Fylkesmannen i vinter, sier Vågan-ordfører Eivind Holst som er overrasket over avslaget.

– Det burde være interessant å få svar om hva som tjener Lofoten best, sammenslåing eller utvidet samarbeid, mener Holst.

Åpner for tilskudd

Avdelingsdirektør Roar Arne Kvitvik lover å vurdere om Lofotrådet kan få penger fra Fylkesmannen til å gjennomføre hele eller deler av den planlagte utredningen.

– Vi skal diskutere dette med ordførerne i Lofoten. Det åpnes for tilskudd til å utrede spesielle problemstillinger, sier Kvitvik.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal utarbeide et «opplegg for spørreundersøkelser» som skal være alternativ til dagens praksis med rådgivende folkeavstemninger når kommunesammenslåing er tema.

– Departementet vil dekke inntil 100.000 kroner til hver kommune til høring og informasjon til innbyggerne.

Artikkeltags