Byggestart på det nye praktbygget til eierne Thor Drechsler og Karl-Eirik Aagaard Nilsen skal skje i september.

- Til påske neste år skal vi være innflyttet, sier Drechsler til Lofotposten.

Dette er en av de største enkeltsatsinger i det private næringslivet i Lofoten de senere årene, og det vil gi forhandleren av Volvo, Renault og Landrover person- og varebiler et praktbygg på Vorsetøya.

€Stål og glass

€Grunnflaten på selve forretningsbygget vil bli på 2000 kvadratmeter, og en andre etasje med diverse kontorer også for utleie, utgjør en grunnflate på 400 kvadratmeter.

Bygget er prosjektert av Bilinord AS sammen med Mosand AS i Svolvær, og bygget skal hovedsakelig reises i stål og glass.

Det blir et meget moderne bygg med bruk av vannbåren varme som oppvarmingskilde, og Enøk-detaljer som skal gjøre det helt framtidsrettet også i en kostnads- og miljøsammenheng.

Tomteplasseringen gjør at dette blir det første industribygget nede på Vorsetøya, der firmaet Svenning for noen år siden tok ut masse fra grustaket, som nå er nedlagt.

Forskuttering
Området er i dag ikke opparbeidet, og for å få fortgang i byggingen har Bilinord AS sagt seg villig i samråd med kommunen til å forskottere grunnlagsinvesteringer som vei, vann og kloakk for hele området. Denne oppgaven alene har en prislapp på rundt fem millioner kroner. Disse pengene vil firmaet få tilbake fra andre som kjøper tomter i området etter en fordelingsnøkkel mellom reelle kostnader og flateareal.

Uten en slik «privat løsning» ville kommunen trolig brukt flere år før man selv kunne påtatt seg å legge til rette på området for utbygging.

12 mål tomt
Bilinord sin egen tomt på dette nye industriområdet blir på 12 mål, og av dette skal bygget legge beslag på 2000 kvadratmeter. Dermed har man muligheter for å vokse enda mer enn det planlagte bygget til 25 millioner kroner vil kreve av utearealer anno 2008.

Det er i dag elleve år siden starten i 1996 av Automarin Personbiler AS, og man er vokst ut av dagens lokaler.

- Skifte av navn til Bilinord AS i fjor var også et signal om at vi trenger større plass til bilvirksomheten i Svolvær, sier Drechsler, som i tillegg til Svolvær har avdelinger både på Leknes, Sortland, i Harstad, på Finnsnes og i Tromsø.

Moderne
Dette blir Lofotens og Vesterålens mest moderne og nyeste bilanlegg. Men Drechsler mener likevel at man er rasjonelle.

- Tross størrelsen, dette blir et nøkternt bygg, og vi ønsker å skape gode arbeidsplasser for våre ansatte og lage en salgsavdeling hvor vi optimalt ønsker å eksponere bilene våre. Dette gjelder nybiler og bruktbiler, og sistnevnte kommer under tak i nybygget hele året.

- Vi har også et sterkt ønske om å benytte lokale leverandører under byggingen av dette bilhuset, og håper lokale firmaer er konkurransedyktige.

- Bilinord legger opp til moderne systemer for å optimalisere energikostnader i bygget. Ønsket om vannbåren varme baserer seg på nettopp dette ønsket.

Moderne verksted
Verksmester Roger Stokvik i Bilinord AS i Svolvær sier til Lofotposten at det nye bilhuset også rommer en verkstedavdeling med inntil åtte bilreparasjonsplasser, og at dette blir et fullt ut godkjent EU-verksted for alle biltyper, i tillegg til å være merkeverksted for Volvo, Renault og Landrover vare- og personbiler. Stokvik sier at alle 15 ansatte ved Bilinord AS i Svolvær gleder seg til mars neste år når innflyttingsfesten etter planen skjer.