Anlegget er ikke helt ferdigstilt, men havnesjefen valgte likevel å gjøre det tilgjengelig for båtfolket allerede nå.
- Det gjenstår noe listverk og montering av ventilasjonsanlegget. I tillegg har vi ikke fått kortleseren på plass. Når den er montert kan brukerne benytte bankkort for å komme seg innenfor dørene på servicehuset, sier havnesjef Kjell Hanssen.

Servicebygget inneholder toaletter, dusjer, stellerom og tilbud for bevegelseshemmede. I tillegg er det et vaskerom med tørketrommel og vaskemaskin.
- Sannsynligvis er det ikke nok med en vaskemaskin, så vi vil nok snart få en til på plass. Muligens investerer vi i en industrimaskin, som gjør vaskejobben raskere enn en ordinær maskin, sier Hanssen.

Ifølge havnesjefen er tilbakemeldingene fra de besøkende svært positive. Dette har vært et tilbud som sjøfarende har ventet lenge på.
- Vi har hatt en midlertidig løsning i det tidligere ekspedisjonsbygget. Men nå har vi plassert tilbudet i nærheten av der båtene er fortøyd. Inntil vi får kortleseren på plass har vi nå en nødløsning hvor brukerne kontakter havnevakta. Mot et depositum på 100 kroner får de utlevert nøkkel og det betales i tillegg for de tjenester de skal benytte seg av, sier Hanssen.

Etter at båtsesongen tok til for alvor i mai med besøk i gjestehavna er det registrert 500 besøk, som har hatt 550 liggedøgn.
- I år virker det som om det er flere større båter ved siden av at sesongen så langt har vært svært god. Havna i Svolvær synes som om å være populær blant sjøfarende. I løpet av sesongen har vi også mange utenlandske gjester, sier Hanssen, som legger til at de to søppelcontainerne ved servicehuset blir skiftet ut.
- De nye er bestilt og vil komme på plass ganske snart, avslutter havnesjefen.