Mandag 18. oktober i fjor troppet Mattilsynet og politiet opp på gården til Sigmunn Salomonsen på Vestvågøy. Da ble dyrene fjernet og dyreholdet avviklet. 250 dyr ble avlivet.

Det er slett ikke vanlig kost at Mattilsynet avvikler dyrehold på en gård på denne måten. Aksjonen for ett år siden ble gjort på grunnlag av et vedtak fra Mattilsynet i Nordland i mars 2010. Saken har sitt utspring i et vedtak i Mattilsynet i Lofoten i desember 2010 hvor Salomonsen ble pålagt å avvikle dyreholdet innen 15. april 2011. Salomonsen klaget på vedtaket, men fikk avslag. Han etterkom ikke vedtaket om å avvikle dyreholdet og derfor gikk Mattilsynet til aksjon.

Begrunnelsen var at Salomonsen i en årrekke har hatt alvorlige brudd på dyrevelferden. I tillegg har gårdbrukeren, ifølge Mattilsynet, vist manglende vilje til å rette seg etter påleggene som er gitt. Blant de tingene som anføres er for mange sauer i forhold til fôrgrunnlag, mangelfull oppfølging av syke dyr, varmt og møkkete fjøsrom.

Salomonsen på sin side har i Lofotposten gått ut og beskyldt Mattilsynet for maktmisbruk. Og han har også anmeldt tilsynet ford i han mener de brøt loven da de sendte høydrektige sauer til slakteriet. Salomonsen hevder også at Mattilsynet lyger om dokumenter de påstår de ikke har fått.

Salomonsen har gått til sivilt søksmål mot Mattilsynet og vil ha retten til å prøve holdbarheten av vedtaket om avviklingen av dyreholdet. Han krever også erstatning fra det offentlige. Han vil også ha prøvet gyldigheten av et forvaltningsvedtak fattet i medhold av dyrevernloven.

Fem dager har Lofoten tingrett satt av til saken som startet mandag 22. oktober. Advokatene Målfrid Ølberg og Fanny Elisabeth Platou Amble skal prosedere saken for Salomonsen. Rettsforhandlingene ledes av sorenskriver Rolf Eidissen.