Det ærverdige gods- og passasjerfartøyet ligger nå trygt oppankret ved Bredalsholmen Dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand, kan leder Håvar Gabrielsen i Skogøys Venner opplyse til Lofotposten. Den entusiastiske lederen fra Tjeldebotn sier på telefonen hjemmefra at slepet fra Stockholms skjærgård, der fartøyet har ligget til forfall i mange år, ble litt forsinket. Dårlig vær gjorde at slepet måtte søke havn flere ganger, og man ble derfor totalt ei uke forsinket.?Men slepet rakk fram til Kristiansand til jul, og ildsjelene kunne reise hjem trygge på at båten ble tatt godt vare på ved fartøyvernsenteret.
Båten skal slepes videre nordover i januar, når vinterstormene forhåpentlig har gitt seg. Riksantikvaren har gitt sitt samtykke til at fartøyet er bevaringsverdig, og Kystvakten har påtatt seg slepeoppdraget siden Riksantikvaren har gått god for denne samfunnsoppgaven. Fartøyet må få montert lanterner, og man må framskaffe en «hanefot» til slepet før det kan starte, men alle håper å få båten hjem til Narvik så fort som mulig i januar 2012. Den 8. juli 2013 blir fartøyet 60 år, og da håper venneforeningen at båten er restaurert slik at den kan feires på behørig måte. Venneforeningen har nå 350 betalende medlemmer, og 2800 venner på Facebook. Håvar Gabrielsen sier at han håper det kommer langt flere med i venneforeningen både fra Ofoten, Lofoten og Vesterålen.
Fartøyet gikk i 30 år i rutefart mellom Narvik og Svolvær, med alle mellomliggende steder på anløpsplanen. Torsdager gikk båten ruten Hinnøya Rundt, slik at M/S Skogøy verken i Sør-Troms eller Vesterålen er noe ukjent syn for befolkningen. Skroget er sjekket, og det er i meget god stand, og det samme er maskin og maskinrom. Men all innredning må rives ut, og nytt monteres. Overbygget trenger også til en del reparasjoner. Prislappen totalt er fastsatt til 60 millioner, der 45 millioner kroner er arbeidspenger, mesteparten gjøres på dugnad. 15 millioner er kalkulert til utstyr og materialer for å få båten restaurert etter antikvariske prinsipper.