Ungdom- og rusgruppa i Vestvågøy har eksistert i 18 år, og har i mange år arrangert seminar for folk som arbeider med ungdom.

– Vi vet at stadig flere unge, og de blir yngre, sliter med den psykiske helsen. De sliter med mobbing, ensomhet og lavt selvbilde. Derfor er det viktig at foreldrene er bevist på at de er de viktigste forebyggerne, sier Rita Tangstad som er leder i gruppa.

I fjor arrangerte de for første gang et felles foreldremøte i Lekneshallen der Mia Børjesson var foreleser.

– Det ble en suksess. Det møtte over 350 foreldre og tilbakemeldingene var så gode at vi gjentar suksessen også i år, sier Rita Tangstad, som er leder for gruppa som i tillegg består av Svein F. Hansen, Lars Bakke, Kjell Amundsen, Gretha Klevstad og Wenche Bolle. I år blir det foreldremøte på onsdag 1. oktober ettermiddag i Lekneshallen og seminar torsdag 2. oktober på rådhuset. Arne Klyve og Helge Gudmundsen er hentet inn som forelesere.

– Arne Klyve jobber ved Bergensklinikken og er en en stor pedagog og en fascinerende foreleser. Han er tydelig på at foreldrene er de viktigste forebyggerne og han er flink til å gi råd og tips, sier Wenche Bolle.

- Helge Gudmundsen er opptatt av livsglede og menneskeverd. Han trener et fotballag for funksjonshemmete og bruker erfaringer derfra i foredraget. Han hadde en sønn som har utsatt for mobbing. Han mener forebygging er et voksent ansvar og engasjerte seg, forteller Kjell Amundsen.

Hva er målet med seminaret og foreldremøtet?

– Det er god forebygging, og å skape refleksjoner over voksnes egne handlinger i møte med ungdommer, slår gruppa fast. Til seminaret på torsdag er det foreløpig kommet i overkant av 40 påmeldte og folk kan meldes seg på fram til fredag.

Fjorårets foreldremøte i Lekneshallen vel en suksess, men gruppa håper på enda flere foreldre i år.

– Vi har også i år en ekstra gulrot til den skolen som har prosentvis flest foreldre på foreldremøtet. Den skolen får 10.000 som FAU ved skolen får disponere. I fjor var det Buksnes som vant. Nå er det opptil de andre skolene å utfordre Buksnes, slår gruppemedlemmene fast.