For fem år siden fjernet daværende president William Jefferson Clinton misvisningen fra det militær GPS-systemet, og det ble like nøyaktig for sivile å bruke som forsvaret kunne nyte godt av. Men nå er jamming og misvisningen tilbake.

Årsaken til dette er ikke av varig karakter. Men forsvaret har startet øvelsen «Battle Griffin», og det betyr at man uten forvarsel både vil kunne slå av GPS-signalene, og legge inn en misvisning av disse slik at de som ikke kjenner misvisningen ikke kan navigere trygt med kartplotter og GPS-navigering.

Vaktsjef ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter (FOHK) i Stavanger sier til Lofotposten at så lenge øvelsen pågår, så vil det ikke være trygt å stole på GPS-systemet sitt. Dette vil gjelde i hele området fra Møre og Romsdal i sør fra 62 grader og 30 minutter nord og til Lofoten på 67 grader og 30 minutter nord og helt øst til svenskegrensen.

Dette betyr at alle sjøområdene og landområdene i denne delen av landet fra Møre til Lofoten vil kunne få vansker. Også fotturister som bruker GPS til navigering i terrenget må akte seg for denne misvisningen.

Fra mandag 21. februar og fram til onsdag 9. mars foregår nemlig militærøvelsen «Battle Griffin», og i hele denne perioden må GPS (Global Positioning System) betraktes som upålitelig på land og sjø. Dette betyr ikke at systemet vil være ute av drift eller kodet med misvisning, men forsvaret varsler ikke når det skjer, noe som kan skje sporadisk. Og å stole ubetinget på GPS vil kunne bety havari eller forlis.

- Alle redningsskøytene har fått varsel fra vårt hovedkontor om denne saken, og her på vakt i Svolvær er vi klare med radar, kart og kompass dersom GPS-systemet skulle vise seg ustabilt, sier skipper Helge Skarpnes om bord på redningsskøyta «Nils C. P. Aure», på vakt ved kai i Svolvær.

- Vi får varsel i rorhuset elektronisk dersom det skjer noe med GPS-systemet, men det gjør ikke alle. Derfor bør man påakte dette, og ikke stole helt og holdent på kartplotter og GPS fram til 9. mars.

- Spesielt når man går i dårlig sikt og i mørket, eller på ukjent sted der man normalt ville brukt kartplotter og GPS som eneste rettesnor. Alle bør ha kartene klare og sjekke at kompasset virker. Radar er selvsagt også et godt hjelpemiddel. Særlig de som kan legge radarbildet over kartbildet vil være langt tryggere, sier skipper Helge Skarpnes på redningsskøyta «Nils C. P. Aure» til Lofotposten.

Forsvaret har et telefonnummer i Stavanger der en vaktleder har beredskap. Dette nummeret kan ringes hvis man kommer i akutte situasjoner som gjør at man trenger tilgang på GPS. Telefonnummeret er 51343830. Ellers vil operasjonsledelsen kunne gi informasjon på 51343761, opplyser informasjonsoffiser Øystein Skar i FOHK i Stavanger til Lofotposten.