I Salten og på Helgelands kysten samt i Nord-Trøndelag er Langfredagsfjæra et mye brukt uttrykk, og folk har i årtider benyttet storfjæra til utflukter, gjerne med grilling i sjøkanten, som et alternativ til skitur. Storfjæra på langfredag har flere årsaker. Påskedagen feires første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn, og derfor forekommer fullmåne like før langfredag. I år var det fullmåne på mandag i den stille uke. Forskjellen mellom flo og fjære påvirkes av gravitasjonskreftene fra sol og måne. I tillegg påvirkes tidevannet av vær og vind.
I Lofoten var det størst fjære mandag med bare 5 cm over nullreferansen i sjøkartet. Tirsdag var det 10 cm, onsdag 22 cm, torsdag 44 cm og på langfredag er lavvanet 44 centimter over referansenivået. Laveste lavvann er klokken 10.30 i Lofoten.
I og med den sene påsken som har medført at det er lite snø igjen i lavlandet, kan påskeutflukten tas i fjæresteinene medbrakt grill. Husk å sende dine påskebilder til [email protected] eller på mms til 1982 merket Lpmms.
God påsketur.