– Større trusler enn oljesøl

North Energy-direktør Erik Karlstrøm.

North Energy-direktør Erik Karlstrøm. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

– Fiskerinæringen bør være mest bekymret for at ungdom forsvinner til oljenæringen, mener North Energy-direktør. Hva mener du? Diskuter her!

DEL

Erik Karlstrøm er direktør i det nordnorske oljeselskapet North Energy. Selskapet med base i Alta har 13 utvinningstillatelser. Av disse er seks i Barentshavet. Karlstrøm håper på åpning av Lofoten og Vesterålen.

– Det er all grunn til å tro at det er mye olje og/eller gass her. I likhet med andre selskap regner vi LoVe som meget lovende. North Energy nyproduserte samfunnsanalyse av Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms med oljevirksomhet vektlegger ikke oljesøl som den største trusselen.

– En større utfordring er at petrovirksomheten tar ungdom fra fiskerinæringen. Hvis jeg var fisker ville jeg vært langt mer bekymret for dette. Forurensning har jeg liten tro på vil skje.

– Med redusert virksomhet i sør, kan vi ikke oppleve at arbeidsplasser flyttes nordover framfor at nye skapes?

– Selskap med hovedkontor og virksomhet i sør kan nok gjøre det. Vi holder til i og har eierne i landsdelen. Vi kjenner landsdelen og er interessert i å bygge opp en leverandørindustri i nord.

– Store deler av reiselivet og fiskerinæringen sier nei. Dere oppfattes som en trussel mot to fornybare næringer?

– Det er vi ikke. Jeg tror ikke vi slipper til utenfor Lofoten og Vesterålen dersom fiskerne sier nei. Men med dagens teknologi ser jeg ingen konflikt mellom olje/gass og fiskeri, reiseliv og andre næringer. Vi gir områdene et nytt ben å stå på.

– Hvilke ringvirkninger kan LoVe vente seg?

– Vanskelig å si før vi vet hva vi finner. Det kan gjerne stilles krav nå om at funn skal gi ilandføring og driftsorganisasjon. Det vil bli behov for helikopterbase, investering i veier og annen infrastruktur. Karlstrøm medgir at seismikkaktiviteten de to siste årene har vært uheldig.

– Fiskerne har hevd på havet. Sokkelen utenfor LoVe er smal. Men kravene er strenge. Vi vil kun få bruke en rigg om gangen til leting. Utvinning foregår med usynlige installasjoner, sier Karlstrøm.

Artikkeltags