Lofotposten har tidligere skrevet om juryen som reiser land og strand rundt for å kåre Norges mest attraktive sted. Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut 250 000 kroner til vinneren, som i år ble vakre Kongsberg. Svolvær blant de fem mest attraktiveJuryen mener det er mye å lære av Svolvær: Juryen mener tettstedet Svolvær har et fargerikt, frodig og mangfoldig særpreg. Et lite sted i et stor landskap. Det intime og tette sentrumet er med å gi stedet et bilde av egenart og identitet i Svolvær. Lyssetting av fiskehjellene på kvelden er et eksempel på kunstneriske uttrykk som bygger opp om den stolte identiteten til historien til stedet.Videre er juryen begeistret for hvordan fortid og framtid veves sammen i byen:Juryen mener at Svolværs utvikling bærer preg av byens tradisjon som et tett sentrum henvendt mot havet. Det er spennende at det tradisjonelle næringsgrunnlaget føres videre, og at samarbeidet mellom de ulike aktørene er fruktbart, tolerant og produktivt. Gjennom å satse på tetthet har byen tatt noen strategiske veivalg som har vist seg å være svært gode. I tillegg til Kongsberg og Svolvær, ble Mandal, Holmestrand og Jessheim løftet fram i år.