Gå til sidens hovedinnhold

To rapporter om mulig Gimsøyflyplass

Artikkelen er over 8 år gammel

Storflyplassen på Gimsøy støter på nye hindringer.

Planen om å erstatte flyplassene på Leknes og Svolvær med en stor flyplass på Gimsøy, har hatt vind i seilene i den senere tid. Storflyplassen blir av mange trukket fram som en måte å legge til rette for mer turisme til regionen. Nå foreligger to nye rapporter som kan true planen. Den første, fra Meteorologisk institutt i Tromsø, omhandler den ugunstige sidevinden. Rapporten advarer om at denne kan gjøre en flyplass på Gimsøya “værmessige utilgjengelig”, men konkluderer med at flere målinger er nødvendig.

Unik våtmark

Den andre rapporten er utarbeidet av en gruppe biologer fra AsplanViak, og omhandler det antagelig unike våtmarksområdet på Gimsøy. Den slår fast at etablering av lufthavn bare er mulig dersom miljøverndepartementet opphever områdets vernestatus som naturreservat. En av rapportens forfattere er Heiko Liebel.

– Vi har samlet inn all eksisterende kunnskap om naturmangfoldet, og om vannsystemene i området. Rådgivningsgruppen Miljøfaglig Utredning, som har kartlagt naturtyper i Gimsøymyrene i fjor, har vært underkonsulenter og bidratt med ny kunnskap. Den atlantiske høgmyra på øya er svært spesiell, og har et svært rikt dyre- og fugleliv.

Rapporten går også inn på hva som må til for å opprettholde myras vannbalanse dersom en flyplass skulle bli bygget.

– Under anleggsperioden vil det graves et stort hull i myra. Hele balansen i naturområdet vil kunne forstyrres, fordi vannet vil strømme til hullet. Skal man unngå å ødelegge hele myra, må man da bruke tette spuntvegger. Så må det vannet som likevel strømmer til, pumpes ut igjen. Når flyplassen er oppe og i drift, må man bygge fordrøyningsgrøfter som kan lede nedbøren, som renner av fra tette flater i lufthavnsområdet, ut i myrlandskapet. Alt dette vil innebære betydelige kostnader.

Deler av Gimsøya er allerede et fredet naturreservat, men tilhengere av storflyplass har argumentert for å flytte det fredede området til en annen del av myra.

– Det du sier, taler mot at det skulle være så enkelt?

– Det går ikke. Akkurat der lufthavna skal legges, er økosystemet på sitt mest komplekse og verdien høyest. Dersom det skulle gå så langt at naturreservatet blir opphevet, bør vi finne en liknende våtmark med samme naturverdi som kan ta dets plass. Men det er ikke mange å ta av, sier Liebel.

Kommentarer til denne saken