Trollfjord-utbygging

Artikkelen er over 15 år gammel

Høyres kraftanstrengelse sikrer flertall i Stortinget for utbyggingen av kraftverket i Trollfjorden - på tvers av regjeringens syn.

DEL

magnar.johansen@lofotposten.no

tlf. 760 64 404

Ifølge nestleder Hallgeir Langeland (SV) i energi- og miljøkomiteen er behandlingen av utbyggingen noe av «det mest eiendommelige» han har opplevd i komiteen.

- Regjeringen har sagt nei, men Høyre har greid å snu KrF og Venstre til å si ja i komiteen. Det er helt spesielt at regjeringen blir sviktet av sine egne. SV var eneste parti som forsvarte regjeringens syn i komiteen, sier Langeland.

Kraftselskapet får dermed bygge en 650 meter lang og 0,5 meter høy tunnel for å lede vann fra Blåskavlen ned til Trollfjorden. Omleggingen betyr at fossefallet fra isbreen og ned i Higravsfjorden mister over 50 prosent av vanntilførselen.

I Trollfjordområdet bygges en demning, 4 - 6 meter høy og 50 - 60 meter lang. Utbyggingen, som vil koste ca. åtte millioner kroner, vil øke Trollfjord Krafts produksjon i den berømte fjorden med vel 20 prosent.

Advarsler

Utbyggingen har siden den ble lansert i 1998, møtt sterkt motstand blant naturvernorganisasjoner og i fagmiljø. Fylkesmannen i Nordland, Direktoratet for Naturforvaltning, Miljøverndepartementet, Norges Naturvernforbund og den Vågan-baserte «Aksjonsgruppen for bevaring av Trollfjordområdet» advarte alle mot inngrepet utbyggingen ville medføre.

Olje- og energidepartementet valgte i 2000 å avslå søknaden fordi ulempene ble vurdert som større enn fordelene for Trollfjord Kraft.

Selskapet anket, og direktør Jakob Normann Jakobsen er glad for resultatet.

- Jeg regner med at behandlingen i Stortinget er en formalitet, og at vi kan gå i gang med utbyggingen i 2005. Utbyggingen vil i liten grad berøre naturen. Både tunnelen og demningen blir lite synlig, sier han og legger til at utbyggingen vil bedre kraftberedskapen for sykehus og institusjoner i Lofoten og Vesterålen.

Siste fossefall

Aksjonsgruppen i Vågan mener stortingskomiteen har sagt ja til å ødelegge en naturperle for å sikre en «marginal økning av kraftproduksjonen».

- Utbyggingen vil fjerne det siste av tre flotte fossefall i Trollfjordområdet. To forsvant da kraftverket ble bygd i 1952. Den siste fossen faller flere hundre meter ned fra Lofotens største isbre, Blåskavlen, og kan ses fra E 10 som skal bli Nasjonal Turistvei. Ved Trollfjordvatnet vil demningen fjerne et godt campingområde, sier Gunnar Bremnes som har kjempet mot utbyggingen siden planene ble kjent.

Bremnes er overrasket over at stortingsflertallet ser bort fra alle advarslene fra fagfolk.

- Trollfjordområdet er et av de mest attraktive områdene i hele Norge for turister. Det må være mulig for Stortinget å la oss få beholde det siste fossefallet i dette unike området, sier Bremnes.

Hallgeir Langeland mener «løpet er kjørt» for motstanderne.

- SV er eneste motstander, og naturinteressene er satt til side. Det må være et tankekors for miljøvernminister Børge Brende som nettopp profilerer seg på bevaring av uberørt natur, sier Langeland.

- Flest fordeler

- Fordelene med utbyggingen er større enn bakdelene for naturen, mener saksordfører i Stortinget for Trollfjordutbyggingen, Øivind Halleraker (Høyre).

Flertallet i komiteen mener utbyggingen er i tråd med Stortingets ønske om å ruste opp eksisterende kraftverk, og at utbyggingen vil styrke den lokale kraftproduksjonen i Lofoten og Vesterålen. - Tunge fagmiljø - og regjeringen - har advart mot utbygging?

- Vi er klar over at vannfallet til Higravsfjorden blir mye mindre, og de øvrige innvendingene. Vi har avveid dette mot fordelene, og mener en utbygging er miljømessig forsvarlig, sier Halleraker.

Artikkeltags