kurt.holm@lofotposten.no

tlf. 76 06 44 05

- Vi blir behandlet som unger, sier Jan Roger Henriksen fra Leknes.

Han er en av mange brukere av dagsenteret.

Henriksen og flere andre brukere Lofotposten har vært i kontakt med, mener at det med den nye ledelsen, generelt sett, er dårlig atmosfære ved det som en gang var en trygg havn å søke til når man hadde behov for sosial omgang.

- Hvis man ikke står med bøyd nakke og gjør som de ansatte sier, risikerer man å bli vist bort fra senteret, sier en av brukerne, som ønsker å være anonym.

Det hele toppet seg da en angstpasient ble kalt inn på kontoret til daglig leder, Anne Mari Thomassen, og fikk beskjed om at han var uønsket.

- Han ble utvist fordi han var hjelpsom, sier Jan Roger Henriksen.

Henriksen hadde lenge ønsket å flytte fra leiligheten sin, både fordi den var i dårlig forfatning, og fordi den ligger vel fem kilometer fra Leknes.

- Jeg har ikke råd å ta taxi til Leknes hver dag, og måtte derfor ofte gå i all slags vær. En av mine venner, som altså er identisk med mannen som nå er utestengt fra dagsenteret, hjalp meg da med å finne en ny leilighet til samme pris i Leknes sentrum. Klart jeg var glad, forteller han.

- Problemet er vel kanskje at leiligheten jeg flyttet fra er eid av en av de ansatte ved psykiatrisk dagsenter, og det er selvfølgelig ikke populært å miste en leietaker. Jeg kan jo ikke påstå det sikkert at det er motivet, men det skurrer i mine ører, sier Henriksen.

Også mannen som nå er utvist fra dagsenteret stiller seg uforstående til det som har skjedd.

- Jeg har forsøkt å hjelpe et medmenneske til å få en litt enklere hverdag, og blir straffet for det, sier han.

- Begrunnelsen jeg fikk for utvisningen var imidlertid at jeg satte de andre brukerne opp mot ledelsen, og det ville man ha seg frabedt.

Daglig leder, Anne Mari Thomassen henviser til taushetsplikten og vil ikke si så veldig mye om den konkrete saken, men henviser i stedet til at man har med syke mennesker å gjøre.

- At Lofotposten har snakket med flere brukere som sier det samme er ikke så rart. Dette er et klassisk tilfelle, kjent fra psykiatriens litteratur. Når man har fått en psykiatrisk diagnose søker man gjerne støtte hos hverandre. Og da kan det fort oppstå uroligheter, sier Thomassen.

Utsagnet provoserer Jan Roger Henriksen.

- At vi sliter med nerveproblemer, er ikke det samme som at vi er dumme, tordner han.