Vil øke pasientsikkerheten i Nord-Norge

E-resept: E-resepten er under utprøving ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Ordningen skal etter planen ut til resten av landsdelen første del av 2015.

E-resept: E-resepten er under utprøving ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Ordningen skal etter planen ut til resten av landsdelen første del av 2015.

Artikkelen er over 5 år gammel

Én pasientjournal per innbygger og e-resepter. Pasienthverdagen i Nord-Norge skal bli sikrere og enklere.

DEL

Helse Nord RHF innfører «Én journal i nord – uansett kor du bor».

Ambisjonen er at vi som bor i nord skal få sykdomshistorikken samlet på en plass, i én pasientjournal. At det skal bli slutt på å sende journaler mellom sykehusene ved behov. At helsepersonell ved Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset skal få bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb.

Dette skal igjen øke pasientsikkerheten.

Det mener altså Helse Nord, som har igangsatt et større arbeid med nye tekniske løsninger. Arbeidet er lagt til den nye e-helseenhet FIKS (Felles innføring av kliniske systemer); Helse Nord FIKS.

E-resepter

Endringen omfatter ikke bare én elektronisk pasientjournal, men også et felles laboratoriesystem og innføring av e-resepter.

I tillegg kan allerede flere legekontor bestille blodprøveanalyser elektronisk. Dette ble første gang gjort i februar i år fra Legetorget i Svolvær. Endringen medfører at pasientene får raskere svar. Det fører også til mindre papir ved legekontorene.

E-reseptene har vært under utprøving ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) siden 6. mai 2014 og vil første kvartal 2015 bli innført i resten av landsdelen.

UNN tester også ut den nye, elektroniske pasientjournalen og kan derfor innføre den fortløpende. De andre regionale helsefortakene må vente og kan først ta systemet i bruk i 2016.

2016

Arbeidet med journalen begynte i 2011. Bakgrunnen er at mange av dagens systemer er gamle og helsepersonell må ofte skrive inn informasjon flere ganger. Sjansen for feil øker. Det samme gjør sjansen for gjentakelser og det skal også være vanskelig å finne tilbake til opplysninger. Den nye journalen vil i tillegg gjøre det lettere for helsepersonell å samarbeide på tvers, ved at de ser hele sykdomsbildet.

Helse Nord FIKS skal være ferdig med sitt arbeid 30. juni 2016.

Artikkeltags