Prisen ble delt ut under reiselivets vårsamling på Lofotr vikingmuseum torsdag kveld.

Syv kandidater ble plukket ut av en jury, og det er reiselivet selv sammen med Lofotpostens lesere som har kåret vinneren.

Dette er hva juryen sa i sin begrunnelse for nominasjonen:

Arrangøren kvalifiserer særlig når det gjelder synlighet og samarbeid. De har gjennom mange år bidratt til at Svolvær «koker» i slutten på mars. De har satt fokus på Lofoten som opplevelsesdestinasjon, og bidratt til betydelig oppmerksomhet i vintersesong. Gjennom sitt engasjement og pågangsmot med dugnadstimer utenfor målbare grenser, så kan de nå konstatere at arrangementet ikke bare har fått et solid fotfeste, men også en størrelse som ingen hadde forutsett. De bidrar betydelig både for reiseliv og handelsstanden for øvrig.

Juryen besto av NordNorsk Reiseliv, NHO Reiseliv Nord-Norge, Jan Eivind Fredly (Lofotposten), Geir Bringsli (Sparebank1 Nord-Norge), Innovasjon Norge Nordland, Elisabeth Dreyer (Destination Lofoten)

Vinneren blir premiert med plakett fra Destination Lofoten, gratis helsides annonse i Lofotposten og 10.000 kroner fra Sparebank1 Nord-Norge.